A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

Wolontariusz w Muzeum Powstania Warszawskiego zdobywa doświadczenie, pogłębia swoje zainteresowania i poznaje ludzi dzielących podobną pasję. Może liczyć na wymierne korzyści:

 

 

  • Wolontariusz może wyrobić sobie legitymację muzealną, która uprawnia do darmowego wejścia do wszystkich polskich muzeów państwowych.

 

 

  • Okresowo wolontariusze otrzymują wybrane gadżety i wydawnictwa produkowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

 

  • W wybranych działach odbywają się indywidualne lub grupowe szkolenia dla wolontariuszy, podnoszące ich kwalifikacje.

 

 

  • Przynajmniej raz w roku organizowany jest trzydniowy wyjazd integracyjny dla wolontariuszy.

 

  • Muzeum Powstania Warszawskiego wystawia referencje i zaświadczenia o odbytym wolontariacie, które są pomocne w procesach rekrutacyjnych w oświacie i na rynku pracy.
close