A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2014
Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego

 REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie


 


1. Ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego („Muzeum”) można zwiedzać indywidualnie, indywidualnie z audioprzewodnikiem lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.

 

2. Minimalny wymagany wiek uczestników grup zwiedzających ekspozycję Muzeum z przewodnikiem wynosi 12 lat.

 

3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać ekspozycję Muzeum w ramach tematycznych lekcji muzealnych prowadzonych przez Sekcję Dydaktyczną Muzeum (tel. 22 539 79 39) lub pod opieką osoby dorosłej. Jeden dorosły może mieć pod opieką do 3 dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

4. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).

 

5. W przypadku rezerwacji zwiedzania online dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Muzeum, zwiedzanie Muzeum odbywa się według kalendarza dostępnego na stronie bilety.1944.pl.

 

6. W przypadku dokonania rezerwacji online osoby indywidualne wchodzą na ekspozycję Muzeum co godzinę:
1) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki począwszy od godz. 8:15, a w miesiącach lipiec i sierpień - począwszy od godziny 10:15;
2) w soboty i niedziele - począwszy od godziny 10:15.

 

7. W przypadku dokonania rezerwacji online grupy z przewodnikiem wchodzą na ekspozycję Muzeum:
1) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - co 20 minut - począwszy od godz. 8:00, a w miesiącach lipiec i sierpień - począwszy od godziny 10:00;
2) w soboty i niedziele - co 30 minut - począwszy od godziny 10:00.

 

8. Aktualne godziny pracy Muzeum dostępne są na stronie www.1944.pl oraz w Kasie Muzeum.

 

9. Zakupu biletu na zwiedzanie indywidualne oraz na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem można dokonać na stronie bilety.1944.pl lub bezpośrednio w Kasie Biletowej w Muzeum.

 

10. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji i opłaty za pośrednictwem strony internetowej Muzeum: bilety.1944.pl przy użyciu dostępnego na stronie zintegrowanego systemu płatności.

 

11. Rezygnacji z dokonanej rezerwacji można dokonać w terminie 14 dni od daty dokonania rezerwacji i opłaty - w takim przypadku uiszczona opłata zostanie zwrócona.

 

12. Rezerwacji zwiedzania indywidualnego, indywidualnego z audioprzewodnikiem i zwiedzania w zorganizowanych grupach z przewodnikiem, dokonywanego za pośrednictwem strony internetowej dokonuje się na określony termin poprzez dokonanie wyboru podczas rezerwacji online określonego dnia i godziny zwiedzania.

 

13. Wykaz opłat za wstęp i zwiedzanie Muzeum dostępny jest w Kasie Biletowej Muzeum oraz na stronie www.1944.pl

 

14. Kontroler biletów może odmówić wstępu do Muzeum, jeśli okazany bilet nie uprawnia danej osoby do zwiedzania Muzeum/ekspozycji.

 

15. Wejście do Muzeum odbywa się w terminie wskazanym na bilecie tj. we wskazanej dacie i godzinie rozpoczęcia zwiedzania - z tolerancją 15 minut przed i po nadrukowanej na bilecie godzinie rozpoczęcia zwiedzania. Bilet niewykorzystany w wyznaczonym terminie, nie może być wykorzystany do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

 

16. Zabrania się wstępu na ekspozycję Muzeum osobom:
1) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
2) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
4) niestosownie ubranym;
5) nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.

 

17. W sytuacji wejścia do Muzeum młodzieży szkolnej do 18 roku życia, uczniowie pozostają pod stałą opieką opiekuna (nauczyciela).

 

18. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie on-line lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w Kasie Biletowej.

 

19. Bilety wstępu do Muzeum w niedzielę jako dniu bezpłatnego wstępu i zwiedzania Muzeum wydawane są wyłącznie w Kasie Biletowej Muzeum.

 

20. Na terenie Muzeum nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni.

 

21. Odstępowanie, zamiana lub odsprzedaż terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.

 

22. Informacji uzupełniających udziela Dział Obsługi Ekspozycji Muzeum (tel. 22 539 79 33).

 

 

close