A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

 

  • MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE ARCHIWUM

Szukamy energicznej i kreatywnej osoby, do zadań której będą należały m.in.:
- prowadzenie archiwum zakładowego
- udział w zadaniach dotyczących gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów
- prowadzenie kwerend archiwalnych
- udział w projektach wydawniczych Działu
- współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, naukowymi i wystawienniczymi
- udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące zadań działu Archiwum

Poszukujemy osoby:
- z wyższym wykształceniem humanistycznym; preferowany kierunek: historia ze specjalizacją archiwalną lub kierunek pokrewny z ukończonym kursem archiwalnym I i II stopnia;
- samodzielnej i odpowiedzialnej;
- potrafiącej radzić sobie w pracy pod presją czasu;
- która lubi pracę w zespole i podejmuje inicjatywę;
- znającej język obcy w stopniu komunikatywnym (preferowany angielski lub niemiecki)
- mile widziane doświadczenie w obsłudze elektronicznych baz danych

W zamian oferujemy:
– umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze 3/5 etatu
– stabilne warunki pracy i płacy
– udział w realizacji różnorodnych projektów w dynamicznie działającej instytucji kultury

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym
do 5.08.2016 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „Młodszy specjalista w Dziale Archiwum”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.”
 

 

  • AUTOMATYKA-KLIMATYKA

Szukamy energicznej osoby:
Do zadań której będzie należało m. in.:
- samodzielny nadzór i obsługa eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w budynkach muzeum w Warszawie.

Poszukujemy osoby:
- ze średnim wykształceniem kierunkowym,
- z gruntowną wiedzą fachową w przedmiotowym zakresie (w tym czytanie dokumentacji),
- z umiejętnością obsługi urządzeń z poziomu systemu BMS,
- sumienną i zaangażowaną przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
- z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi min. do 1kV,
- odporną na stres i umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach presji czasu,
- z umiejętnością wykonywania innych prac technicznych tzw. ”złota rączka”.

 

Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w obsłudze eksploatacyjnej urządzeń wentylacyjnych w obiektach biurowych lub innych tzw. „Inteligentnych Budynkach”.

 

W zamian oferujemy:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- stabilne warunki pracy i płacy,

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym
do dnia 26.07.2016 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem Automatyk-Klimatyk
lub e-mailem: kadry@1944.pl >

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zamieszczeni adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z pózn. zm.”
 

 

  • PRACOWNIK FIZYCZNY DO SEKCJI SPRZĄTAJĄCEJ (na okres wakacyjny)

 

Wymagania:
- umiejętność pracy w zespole
- dokładność, rzetelność, lojalność
- mile widziane doświadczenie w pracach porządkowych na dużych powierzchniach

 

Obowiązki:
- prace porządkowe na terenie MPW i chodników przylegających do posesji
- sprzątanie powierzchni biurowej, ekspozycji, powierzchni magazynowej oraz WC na terenie biur i ekspozycji

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV do dnia 31.05.2016 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem Sekcja Sprzątająca
lub e-mailem: kadry@1944.pl

 

Prosimy o zamieszczeni adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz.1182, z pózn. zm. ”

 

 


 


 

 

  • KIEROWNIK DZIAŁU HISTORYCZNEGO

Szukamy dynamicznej, kreatywnej i otwartej osoby do zadań której będą należały m.in.:
– tworzenie i zarządzanie nietypowymi projektami muzealnymi, często w skali międzynarodowej
- zarządzanie produkcją projektów filmowych i popularyzatorskich 
- organizacja i produkcja niekonwencjonalnych wystaw
– nadzór merytoryczny nad projektami wydawniczymi
– współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, naukowymi i wystawienniczymi
– merytoryczny nadzór nad ekspozycją stałą Muzeum

 

Poszukujemy osoby:
– z wyższym wykształceniem historycznym
– z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym,
– samodzielnej, odpowiedzialnej, niemającej problemu z organizacją pracy zespołu i ustaleniem priorytetów
– skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów
– potrafiącej radzić sobie w sytuacjach stresujących, które wymagają podejmowania szybkich decyzji
– która lubi pracę w zespole i podejmuje inicjatywę
– znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym

 

W zamian oferujemy:
– umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
– stabilne warunki pracy i płacy
– udział w przedsięwzięciu dającym wiele satysfakcji, jakim jest praca w dynamicznie działającej instytucji kultury

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym
do 25.03.2016 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „Kierownik Działu Historycznego”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.”

 


 

  • HISTORYK

Szukamy energicznej, kreatywnej osoby, do zadań której będzie należało m. in.:
- prowadzenie kwerend archiwalnych i źródłowych
- współpraca przy tworzeniu publikacji historycznych o charakterze popularno-naukowym
- uczestnictwo w niekonwencjonalnych projektach wystawienniczych i innych
- bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych projektów prowadzonych przez Dział Historyczny MPW

 

Poszukujemy osoby:
- z wyższym wykształceniem historycznym,
- posiadającej min. 3 publikacje historyczne,
- udokumentowanym, minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym,
- samodzielnej, odpowiedzialnej, skoncentrowanej
- potrafiącej radzić sobie w pracy pod presją czasu,
- która lubi pracę w zespole i podejmuje inicjatywę,
- znającej język obcy w stopniu komunikatywnym (preferowany angielski)

 

W zamian oferujemy:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
- stabilne warunki pracy i płacy
- pracę w przyjaznej atmosferze
- udział w realizacji wyjątkowych projektów

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym
do dnia 25.03.2016 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem Historyk
lub e-mailem: kadry@1944.pl

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zamieszczeni adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z pózn. zm.”

 
 

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

ZOBACZ ZAKOŃCZONE REKRUTACJE >

 
 

Kontakt:

Dział Kadr
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
kadry@1944.pl

 

 

close