A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

 

  • Muzeum Powstania Warszawskiego jest miejscem pamięci, które uwzględnia los każdego uczestnika powstańczych zmagań. W okalającym budynek Muzeum Parku Wolności zasadniczym elementem jest 156-metrowy Mur Pamięci. Znajdą się na nim wyryte, na rzędach szarych, granitowych płyt, nazwiska tysięcy powstańców, którzy polegli w walkach w sierpniu i wrześniu 1944.

 

  • Dotychczas znalazło się tam blisko 11 tysięcy nazwisk, ich lista jest stale uzupełniana. Na murze figuruje imię, nazwisko, pseudonim i stopień wojskowy powstańca. Nazwiska są weryfikowane na podstawie dokumentów archiwalnych, list PCK i innych źródeł. Cały czas przyjmowane są nowe zgłoszenia. Nazwiska ułożone są w tzw. systemie holenderskim - w numerowanych kolumnach, w układzie alfabetycznym. Imienne listy z numeracją dostępne są u pani Agnieszki Pawelec w Pokoju Kombatanta (pok. 105A) w budynku C oraz w szatni przy wejściu do Muzeum

 

  • Na Murze Pamięci znajdą się nazwiska powstańców, którzy polegli w Powstaniu Warszawskim. Nie tylko żołnierzy, ale także osób cywilnych ze służb zorganizowanych, tj. medycznych, przeciwpożarowych i innych. Zostanie uwzględniona administracja cywilna, poczta, dziennikarze, fotoreporterzy. Nie jest możliwe umieszczenie danych wszystkich poległych, bo o tych, którzy zginęli nieporównanie mniej wiadomo, niż o tych, co przeżyli. Spośród 18 tysięcy poległych w Powstaniu połowa to osoby anonimowe, nie da się ustalić ich tożsamości. Z początkowej koncepcji umieszczenia na Murze nazwisk wszystkich powstańców, również tych, którzy przeżyli, zrezygnowano po konsultacjach ze środowiskami kombatanckimi.

 

  • Sporządzaniem listy nazwisk na Mur Pamięci zajmuje się zespół historyków i archiwistów. Punktem wyjścia dla rozpoczętej w połowie października 2003 r. gigantycznej pracy stała się baza źródłowa stworzona przez historyka-amatora Marka Stroka, który od 25 lat tworzy listę wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego. Dane te są poszerzane i weryfikowane przez zespół w składzie: Stanisław Maliszewski, Izabela Maliszewska, Julian Borkowski i Marek Strok, na podstawie zasobów archiwalnych m. in. Polskiego Czerwonego Krzyża, Wojskowego Instytutu Historycznego i Archiwum Akt Nowych. Informacje na temat poległych czerpane są również z dostępnych publikacji, monografii oddziałów powstańczych, archiwów środowisk kombatanckich i innych źródeł. Nie jest to łatwa praca zważywszy, że wielu powstańców znanych jest jedynie z pseudonimów, bądź fałszywych nazwisk konspiracyjnych. Lista jest stale uzupełniana i poprawiana.

 

Przejdź do Wirtualnego Muru Pamięci >


 

 

close