A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

Instytut Stefana Starzyńskiego to oddział Muzeum Powstania Warszawskiego, który poprzez programy edukacyjne, badawcze, działalność wydawniczą ma propagować wiedzę na temat Warszawy, koncentrując się przede wszystkim na najnowszej historii stolicy oraz na kwestiach związanych z jej obecnym, dynamicznym rozwojem.

 

Swoją działalnością próbujemy przełamywać negatywne stereotypy o Warszawie. Dla nas Warszawa to przede wszystkim jej dawni i obecni mieszkańcy, którzy zapisali swoje historie w architekturze budynków i układzie urbanistycznym ulic. Sądzimy, że to oni nadawali i nadają niepowtarzalny klimat temu miastu, które jakby na przekór historii okazuje się żywotne, otwarte i wolne. To ludzie, którzy przyjeżdżali i przyjeżdżają tu z całej Polski tworzyli i tworzą to miasto, które dzięki nim jest tak różnorodne. Naszym celem jest pokazanie i budowanie tej różnorodności, która składa się na bogactwo Warszawy.

 

  • DZIAŁ PROJEKTÓW KULTURALNYCH

Kierownika Działu: Agnieszka Szulejewska

aszulejewska@1944.pl, tel. 022 539 79 51, fax. 022 539 79 24

 

Dział realizuje projekty kulturalne dotyczące historii i kultury Warszawy, takie jak spektakle, festiwale, działania multimedialne, muzyczne, teatralne, filmowe, literackie, produkcja filmów, projekty wydawnicze i in. Realizuje także projekty naukowe dotyczące historii i kultury Warszawy.

 

  • DZIAŁ EDUKACJI KULTURALNEJ

Kierownik Działu: Justyna Rudkowska

jrudkowska@1944.pl, tel. 022 539 79 26, fax. 022 539 79 24

 

Do zakresu działalności należy opracowywanie i realizacja programów oraz projektów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, w odniesieniu do historycznych i współczesnych zjawisk kulturowych Warszawy, poprzez takie formy jak wykłady, konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, laboratoria, prezentacje, publikacje. Dział promuje także nowatorskie formy edukacji wykorzystujące multimedia oraz rozwiązania interaktywne.

 

  • DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Justyna Gmitrzuk, jgmitrzuk@1944.pl, tel. 022 539 79 25

Angela Goetz, agoetz@1944.pl

 

Dział Projektów Międzynarodowych Instytutu Stefana Starzyńskiego zajmuje się promowaniem Warszawy pośród obcokrajowców jako nowoczesnego miasta europejskiego. Chce pokazać, ze Warszawa to miasto o niezwykłej historii, w którym dzieją się ciekawe kulturalne i społeczne projekty. Dział realizuje także badania naukowe za granicą.

 


 

 

close