A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

 

 • 21 stycznia

Główna sala konferencyjna Muzeum otrzymuje na cześć zmarłego dzień wcześniej Kuriera z Warszawy nazwę „Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego”.

 • 31 stycznia

Rusza projekt „Archiwum Historii Mówionej”. Jego celem jest utrwalenie wspomnień wszystkich żyjących Powstańców w formie relacji wizualno-dźwiękowych.

 • 24 lutego

Minister spraw zagranicznych RP Adam Daniel Rotfeld przekazuje dyrektorowi Muzeum liczącą 600 stron dokumentację publikacji prasy światowej, poświęconych Powstaniu Warsza­wskiemu, obchodom 60. rocznicy jego wybuchu oraz otwarciu Muzeum.

 • 6 maja

Muzeum Powstania Warszawskiego zwycięża w konkursie na organizację wystawy plenerowej „Ko­rzenie miasta. Wrocław 1945-2005”, prezentującej 60 lat powojennej historii Wrocławia. Wystawa staje na wrocławskim Rynku 6 maja – w dniu 60. rocznicy kapitulacji Festung Breslau. Pokazuje najważniejsze momenty z historii mia­sta – od wypędzenia niemieckich mieszkańców przez Wehrmacht, przygotowujący „miasto-twierdzę” do obrony, przez okres odbudowy, działalność „Solidarności”, po walkę z powodzią. Wystawę zwiedza ponad sto tysięcy osób.

 • 9 maja

Otwarta w Alejach Ujazdowskich wystawa „Alejami z paradą mieli iść…” jest ekspozycją, poświęconą Powstańcom Warszawskim i działaczom Polskiego Państwa Podziemnego, represjonowanym przez władze komunistyczne w latach 1944-1956. Hono­rowy patronat nad wystawą obejmuje prezydent Warszawy Lech Kaczyński.

Wystawa, eksponowana naprzeciwko dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, trwa kilka miesięcy.

 • 18 maja

Muzeum Powstania Warszawskiego zdobywa Grand Prix konkursu Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2004.

 • 31 maja

W Muzeum odbywa się konferencja „Testament Polski Walczącej – myśl programowa Polskiego Państwa Podziemnego.”

 • 30 czerwca

Powstaje Instytut Stefana Starzyńskiego – Oddział Muzeum Powstania Warszawskiego. Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności edukacyjnej i stypendialnej.

Na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczyna się wystawa „Warszawa przyszłości”. Towarzyszą jej spotkania dyskusyjne poświęcone wizjom urbanistycznym oraz zagadnieniom inwestycyjnym, społecznym i kulturalnym, dotyczącym teraźniejszości i przyszłości miasta. Organizatorem cyklu debat jest Instytut Stefana Starzyńskiego – Oddział Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • 7 lipca

W Muzeum Powstania Warszawskiego wizytę składa Zbigniew Brzeziński.

 • 28 lipca

Na wystawę „Kolor wolności. Warszawa 1944”, otwartą w Parku Wolności Muzeum, składają się 33 pokolorowane archiwalne zdjęcia z Powstania Warszawskiego, autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, Joachima Joachimczyka i Andrzeja Bargiełowskiego.

 • 30 lipca

W ramach obchodów 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w Parku Wolności odbywa się wielogodzinny koncert „Pamiętamy – 1944”, z udziałem zespołów młodzieżowych. Jako gwiazdy występują grupy „Armia” i „Lao Che”. Podczas koncertu przez Park Wolności przewija się około 8 tysięcy osób.

 • 31 lipca

Blisko 2 tysiące osób – uczestników Powstania, żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańców stolicy – przybywa do Muzeum na spotkanie z prezyden­tem Warszawy Lechem Kaczyńskim. Odsłonięta zostaje, ufundowana przez pracowników Muzeum, tablica upamiętniająca walki powstańcze na terenie dawnej elektrowni tramwajowej przy ul. Przyokopowej.

 • 1 sierpnia

Wola Park i Muzeum Powstania Warszawskiego organizują w Parku Ulricha wystawę „Miła moja, kochana. Taki to mroczny czas”, poświęconą kobietom w Powstaniu Warszawskim. W Muzeum zostaje otwarta wystawa „Ze wspomnień i szki­cownika”, prezentująca prace Tadeusza Kubal­skiego i Lubomira Tomaszewskiego.

 • 23 sierpnia

Prezydent Warszawy powołuje Radę Muzeum Powstania Warszawskiego. Rada wyłania przewodniczącego – Adolfa Juzwenkę i jego zastępcę Ferdynanda Ruszczyca.

 • 30 sierpnia

Instytut Stefana Starzyńskiego – Oddział Muzeum Powstania Warszawskiego – organizuje w Parlamen­cie Europejskim w Brukseli wystawę „Wolność przeciw totalitaryzmom”. Opowiada ona o historii Polski od roku 1939 do 1980. Do organizacji wys­tawy zaprosił Muzeum poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Wojciech Roszkowski, a uroczystego otwarcia dokonał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell.

 • 8 września

Gościem Muzeum Powstania Warszawskiego jest Jego Świątobliwość Prawosławny Patriarcha Gruzji Eliasz II.

 • 21 września

Decyzją ministra kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego wpisane zostaje do Państwowego Rejestru Muzeów.

 • 30 września

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zostaje wyróżniony przez ministra kul­tury Waldemara Dąbrowskiego srebrnym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

 • 3-4 października

W Muzeum odbywa się dwudniowa konferencja „Walka o pamięć – władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego w latach 1944-1989”.

 • 5 października

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnia Muzeum Powstania Warszawskiego i Dyrektora Jana Ołdakowskiego medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Pol­ski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

 • 15 października

Podczas VI edycji Nagród „Totus”, przyznawanych przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Muzeum Powstania Warszawskiego zostaje uhono­rowane specjalnym wyróżnieniem w kategorii „osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” m.in. za wielkie dzieło edukacji nowych pokoleń, dokonywane przy użyciu nowatorskich środków.

 • 19 października

Historycy z Muzeum Powstania Warszawskiego w piwnicy domu przy Jaworzyńskiej 11 znajdują broń, amunicję, ryngraf i inne przedmioty należące do żołnierzy Batalionu „Golski”.

 • 22 października

Królowa Belgów Fabiola zwiedza Muzeum Pow­stania Warszawskiego. Pod Murem Pamięci oddaje hołd poległym, podkreślając godność ich walki.

 • 28 października

Uchwałą Rady m.st. Warszawy do statutu Muzeum Powstania Warszawskiego wprowadzona zostaje instytucja Rady Powierniczej.

W Muzeum Powstania Warszawskiego minister kultury Waldemar Dąbrowski wręcza medale „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” współtwórcom Muzeum. Srebrne medale otrzymują: Elżbieta Jakubiak, Joanna Bojarska, Lena Cichocka i Paweł Kowal. Medalami brązowymi wyróżnieni zostali: Dariusz Gawin, Łucja Konopka, Paweł Ukielski i Marcin Roszkowski. Brązowymi medalami uhonorowano też pracę dwojga wolontariuszy Muzeum – Joanny Brandt i Marka Maciejewskiego.

 • 29 października

W Audytorium im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego odbywa się konferencja „Pamięć dla przyszłości”, poświęcona problemom współczesnej edu­kacji patriotycznej.

 • 2 listopada

Prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński powołuje Radę Powierniczą Muzeum Powstania Warszawskiego w składzie: Edmund Baranowski, Wojciech Barański, Marcin Dziurda (do 23 marca 2006), Elżbieta Jakubiak, Adolf Juzwenko (Przewodniczący), Dariusz Karłowicz, Agata Mikołajczyk, Maria Poprzęcka, Andrzej Przewoźnik, Andrzej Rottermund, Ferdynand Ruszczyc (Zastępca Przewodniczącego), Paweł Skowroński, Jacek Taylor, Ewa Junczyk-Ziomecka.

 • 11 listopada

W Muzeum Powstania Warszawskiego zostaje ot­warta wystawa „Warszawa o Was pamięta”, prezentująca pamiątki z Powstania Warszawskiego, zebrane w latach 2003-2005.

 • 2 grudnia

Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymuje nagrodę Grand Prix w konkursie, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Urząd m.st. Warszawy, na najlepiej przystoso­wany do potrzeb osób niepełnosprawnych bu­dynek w stolicy.

 • 22 grudnia

Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski prze­kazuje Muzeum Powstania Warszawskiego techniczne plany najsłynniejszego samolotu bombowego z czasów II wojny światowej – „Liberatora”. Oryginalna dokumentacja samolotu jest przechowywana w Smithsonian Institute w USA.

close