A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

 

 • 2 lipca

Zapada decyzja o lokalizacji Muzeum Powsta­nia Warszawskiego w dawnej elektrowni tram­wajowej przy ulicy Przyokopowej 28 i otwarciu Muzeum w przeddzień 60. rocznicy wybuchu Pow­stania Warszawskiego.

Prezydent m. st. Warszawy Lech Kaczyński powołuje Zespół ds. Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego i mianuje pełnomocnikiem Jana Ołdakowskiego. 

 • 31 lipca

Prezydent Warszawy Lech Kaczyński powołuje Radę Honorową, w skład której wchodzi 57 osób: kombatantów, duchownych, wybitnych osobistości świata nauki i kultury oraz liczącą 12 historyków, muzealników i specjalistów od edukacji historycznej Radę Programową.

 • 18 sierpnia

Zostaje rozpisany konkurs na opracowanie kon­cepcji architektonicznej Muzeum Powstania Warszawskiego, z uwzględnieniem otaczającego budynek Parku Wolności.

 • 1 września

Uruchomiona zostaje strona internetowa Muzeum – www.1944.pl, informująca o postępach prac i aktualnych wydarzeniach.

 • 3 września

Odbywa się spotkanie, na którym zaprezentowana zostaje koncepcja Muzeum. Zyskuje ona akceptację środowisk kombatanckich.

 • 18 września

Rada m. st. Warszawy jednogłośnie podejmuje uchwałę intencyjną w sprawie powołania Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • 10 października

Przy Zespole Pełnomocnika ds. Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego powstaje Centrum Wolontariatu.

 • 30 października

Konkurs na adaptację architektoniczną przyszłej siedziby Muzeum zostaje rozstrzygnięty. Zwycięża projekt zespołu Wojciecha Obtułowicza z Krakowa.

 • 9-11 listopada

W publicznej zbiórce pamiątek z Powstania Warszawskiego Powstańcy i ich rodziny ofiarowują do zbiorów Muzeum wiele unikalnych eksponatów.

 • 10 listopada

Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • 17 grudnia

W Pałacyku Szustra w Warszawie odbywa się konferencja „Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej XX wieku”, zorganizowana przez Zespół Pełnomocnika. Materiały z konferencji zostają opublikowane w tomie zatytułowanym „Póki my żyjemy”.

 • 18 grudnia

W przyszłej siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego odbywa się spotkanie opłatkowe dla środowisk kombatanckich, połączone z wystawą zdjęć Eugeniusza Lokajskiego.

Rada m. st. Warszawy podejmuje uchwałę o utworzeniu nowej instytucji kultury – Muzeum Powsta­nia Warszawskiego – „z wykorzystaniem dorobku i zasobów Oddziału Muzeum Historycznego m. st. Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego”. Rada powierza wykonanie uchwały Prezydentowi Warszawy.

close