A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

 

W skład Muzeum Powstania Warszawskiego wchodzą następujące działy:

 

 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Kierownik Działu: Agnieszka Sidor
asidor@1944.pl, tel. 22 539 79 15

 

 • DZIAŁ ARCHIWUM

tel. 22 539 79 99

tel. 22 539 79 46

 

Do zakresu działalności Archiwum należy m.in. prowadzenie biblioteki i czytelni, a także gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz uzupełnianie zasobów bibliotecznych poprzez kupno, otrzymywanie darowizn i wymianę z innymi placówkami w kraju i zagranicą.

 

Dział opracowuje także Listę Uczestników Powstania Warszawskiego – zajmuje się jej uzupełnianiem i weryfikacją oraz prowadzi dokumentację związaną z Murem Pamięci. Dowiedz się więcej...

 

 • DZIAŁ PROMOCJI

Kierownik Działu: Barbara Augustyniak-Papież
baugustyniak@1944.pl, tel. 22 539 79 75

 

Dział Promocji zajmuje się opracowywaniem projektów druków i wydawnictw związanych z działalnością Muzeum, redakcją stron internetowych instytucji, a także prowadzeniem działalności promocyjnej Muzeum. Dział opracowuje gadżety promujące historię Powstania Warszawskiego. Zobacz najnowsze pamiątki z Muzeum.

 

 • DZIAŁ EDUKACYJNY

Kierownik Działu: Karol Mazur
kmazur@1944.pl, tel. 22 539 79 63, fax. 22 539 79 71

 

Dział Edukacyjny prowadzi działalność edukacyjną, oświatową i kulturalno-oświatową związaną z historią Powstania Warszawskiego oraz popularyzacją tematyki Powstania Warszawskiego wśród dzieci i młodzieży. Dział opiekuje się także Salą Małego Powstańca. Dowiedz się więcej...

 

 • DZIAŁ OBSŁUGI EKSPOZYCJI

Kierownik Działu: Szymon Niedziela
ekspozycja@1944.pl, tel. 22 539 79 33, 22 539 79 47, fax. 22 539 79 37

 

Dział Obsługi Ekspozycji, to grupa kilkudziesięciu wykwalifikowanych przewodników, którzy oprowadzą gości po Muzeum i opowiedzą historię Powstania Warszawskiego. Dowiedz się więcej...

 

 • DZIAŁ FINANSOWY

Kierownik Działu: Joanna Kłopotowska
jklopotowska@1944.pl, tel. 22 539 79 20

 

 • DZIAŁ IKONOGRAFII I FOTOGRAFII

Kierownik Działu: Joanna Lang

jlang@1944.pl, tel. 22 539 79 14

 

Do zakresu działania Działu Ikonografii i Fotografii należą m.in. prowadzenie dokumentacji zbiorów, opracowywanie kart naukowych i magazynowych muzealiów, wypożyczanie muzealiów wewnątrz i na zewnątrz Muzeum, udostępnianie katalogów zainteresowanym. W Dziale Ikonografii i Fotografii gromadzone, zabezpieczane i inwentaryzowane są archiwalne zbiory fotografii, negatywów, przeźroczy i pocztówek. Dział zajmuje się także pozyskiwaniem oraz wykonywaniem zdjęć i filmów o tematyce powstańczej oraz prowadzeniem elektronicznego katalogu zdjęć eksponatów.

 

 • DZIAŁ KONSERWACJI

Kierownik działu konserwacji oraz p.o. Głównego Inwentaryzatora
Anna Grzechnik
agrzechnik@1944.pl
tel. 22 539 79 27

Dział Konserwacji Muzeum zajmuje się m.in. wykonywanie doraźnych prac zabezpieczających zbiory Muzeum, przeprowadzanie i nadzorowanie konserwacji obiektów muzealnych, czuwanie nad zapewnieniem prawidłowych warunków muzealiom na ekspozycji i w magazynach.

 

 • PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Kierownik Pracowni oraz p.o. Głównego Inwentaryzatora
Anna Grzechnik, agrzechnik@1944.pl, tel. 22 539 79 27

Pracownia zajmuje się dokumentacją fotograficzną zbiorów Muzeum. Ma do dyspozycji studio fotograficzne oraz ciemnię czarno-białą.

 

 

 • DZIAŁ HISTORYCZNY

Zastępca kierownika Działu: Katarzyna Utracka
kutracka@1944.pl, tel. 22 539 79 69

 

Dział Historyczny opracowuje dla Muzeum programy badawcze, kwerendy krajowe i zagraniczne związane z historią II wojny światowej. Pracownia prowadzi także działalność archeologiczną i zajmuje się weryfikowaniem informacji dotyczących skrytek powstańczych, miejsc ukrycia dokumentów, broni oraz informacji dotyczących możliwości zlokalizowania i eksploracji obiektów związanych z Powstaniem Warszawskim, Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym. Dział organizuje także wystawy okolicznościowe i czasowe w kraju i za granicą (m.in. „Listy z Powstania. Nieznana kolekcja Poczty Polowej zakupiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Düsseldorfie”, „Polacy na frontach II wojny światowej” w Charkowie).

 

 • ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ

Kierownik: Jan Radziukiewicz
jradziukiewicz@1944.pl, tel. 22 539 79 62

 

Archiwum Historii Mówionej zajmuje się gromadzeniem i archiwizowaniem wywiadów audiowizualnych z uczestnikami Powstania Warszawskiego oraz udostępnianie zarchiwizowanych zbiorów audiowizualnych. Jednocześnie dział prowadzi działalność wydawniczą. Dowiedz się więcej…

 

 • CENTRUM WOLONTARIATU

Kierownik Centrum: Marta Walkowska-Lipko
mwalkowska@1944.pl, tel. 22 539 79 32

 

Centrum Wolontariatu zajmuje się utrzymywaniem kontaktów z kombatantami, przygotowywaniem i realizacją programu naboru wolontariuszy do Muzeum, a także organizacją i nadzorem nad pracą wolontariuszy.

 

 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WYDAWNICTW

Paulina Sieniuć

psieniuc@1944.pl

tel. 22 539 79 19

 

Pracownia prowadzi działalność wydawniczą, współpracę z innymi instytutami wydawniczymi, kolegiami wydawnictw, a także prowadzenie prac redakcyjnych związanych z wydawanymi publikacjami oraz opracowywanie monografii, katalogów i informatorów oraz innych wydawnictw dotyczących Powstania Warszawskiego.

close