A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
Wydarzenia
03 10 2003 Wrzesień w biurze Pełnomocnika ds. Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego Rada Miasta. 18 września na posiedzeniu Rady Miasta Stołecznego Warszawy podjęta została jednogłośnie uchwała intencyjna w sprawie powołania Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednocześnie radni m.st. Warszawy wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości na ul. Przyokopowej 28 od spółki SPEC S.A. W nieruchomości tej będzie się mieścić przyszłe Muzeum Powstania Warszawskiego. Publiczna zbiórka eksponatów. W pierwszej połowie listopada odbędzie się publiczna zbiórka eksponatów. Akcja będzie miała miejsce w przyszłym budynku Muzeum Powstania Warszawskiego na ul. Przyokopowej 28. Rozpoczęcie zbiórki 9 listopada. Obecnie trwają konsultacje z organizacjami kombatanckimi. Rada Programowa. 16 września odbyło się posiedzenie Rady Programowej MPW. Członkowie Rady zapoznali się z postępami prac nad powstajšcym Muzeum - w szczególności z: - konkursem na projekt koncepcji ekspozycji muzealnej, - sposobem upamiętnienia uczestników Powstania, - akcją zbiórki pamiątek, - pracami adaptacyjnymi na terenie budowy muzeum, - planowanymi akcjami promocyjnymi. Podczas spotkania rozpoczęta została dyskusja na temat ekspozycji przyszłego Muzeum. Konkurs architektoniczny. 9 września zakończony został etap składania kart identyfikacyjnych do konkursu architektonicznego. Kwalifikacja do dalszego udziału w konkursie nastąpiła na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w wyniku analizy złożonej dokumentacji. Do dalszego postępowania konkursowego zakwalifikowane zostały 34 zespoły z całej Polski. Przedstawiciele sądu konkursowego razem z Prof. Władysławem Bartoszewskim a także zespoły bioršce udział w konkursie odwiedzili - 10 września - budynki przyszłego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla profesora W. Bartoszewskiego oraz sądu konkursowego była to okazja do sprawdzenia postępu prac inwestycyjnych i budowlanych, a dla zespołów, biorących udział w konkursie znakomita okazja do zapoznania się z lokalizacją przyszłej realizacji. Na stronie www.1944.pl znajduje się pełna informacja od Naczelnego Architekta Miasta nt. konkursu architektonicznego. Zbiory Muzeum. Zbiory Muzeum powiększyły się o kolekcję historycznych fotografii budynku ul. Przyokopowej 28. Fotografie przedstawiajš budynek dawnej elektrownii tramwajowej podczas Powstania Warszawskiego. Biuro Pełnomocnika rozpoczęło także negocjacje w sprawie zakupy kolekcji zdjęć powstańczych pana Eugeniusza Lokajskiego. 4 wrzeąnia przeprowadziliśmy rozmowy intencyjne dot. współpracy przy tworzeniu Muzeum PW z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W porozumieniu z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy powołano komisję zakupów, prowadzącą zakup nowych eksponatów dla Muzeum Powstania Warszawskiego oraz akcję pozyskiwania pamiątek i dokumentów związanych z Powstaniem Warszawskim. Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego wzbogacone zostaną nowymi kolekcjami. Prowadzone są rozmowy dotyczące pozyskania: - Kolekcji obrazów z Powstania Warszawskiego autorstwa Jana Chrzana (58 szkiców temperowych 13 obrazów olejnych). - Autorskiej kolekcji fotograficznej Mariana Grabskiego, - Autorskiej kolekcji fotograficznej Joachima Joachimczyka, - Autorskiej kolekcji fotograficznej Jerzego Tomaszewskiego, - Autorskiej kolekcji fotograficznej Tomasza Lubicz-Zaleskiego, - Kolekcji niemieckich zdjęć lotniczych z National Archives w USA, - Depozytu ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej w Krakowie - Archiwum Dokumentów i Fotografii z obozu jenieckiego w Fallingbostel, - Wypożyczenia z Muzeum Wojska w Białymstoku akwarel Waleriana Bieleckiego, - Kolekcji autorstwa Sylwestra Kris-Brauna, w porozumieniu z Bohdanem Horoszowskim z Chicago. Zainteresowanych prosimy o kontakt: z panią Joanną Bojarską, Biuro Pełnomocnika ds. budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs na ekspozycję. Przygotowana została koncepcja konkursu na ekspozycję. Pierwszy etap konkursu ogłoszony zostanie pod koniec października. Spotkanie z kombatantami. 3 września środowiska kombatanckie z aprobatą przyjęły koncepcję powstającego Muzeum oraz zapewniły Zespół Pełnomocnika o chęci współpracy. środowiska kombatanckie biorą czynny udział w konsultacjach przy powstającym Muzeum. Konkursy szkolne. Przystąpiliśmy do realizacji projektu konkursów dla szkół podstawowych i średnich. Konkursy zostanš ogłoszone na przełomie września i października. Prace inwestycyjne. W obiektach na ul. Przyokopowej 28 trwają prace budowlane. - W hali \'A\' - w części ekspozycyjnej - rozebrane zostały ścianki działowe oraz pomieszczenia pomocnicze; - W hali \'B\' trwa przygotowywanie dokumentacji i ekspertyz w celu przystosowania pomieszczeń do ekspozycji. - Na terenie przylegającym do hali B rozebrano dobudowane wtórnie przybudówki, - Wykonano inwentaryzację zieleni na terenie otaczającym przyszłe Muzeum Powstania Warszawskiego. Strona WWW. 1 września br. ruszyła strona WWW informująca o postępach w pracach nad Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy na adres: www.1944.pl. Na stronie regularnie możecie Państwo znaleźć aktualne informacje o powstającym Muzeum Powstania Warszawskiego. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Zespół Pełnomocnika nawiązał współpracę z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej. W przygotowaniu jest wspólna akcja promocyjna. Klub przekaże także zbiory fotograficzne zwišzane z zabytkowymi budynkami dawnej elektrowni tramwajowej a obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego z budowie. W ślad za zbiorami fotograficznymi MPW otrzyma dokumentację związaną z udziałem tramwajarzy w Powstaniu Warszawskim. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 20 września - 100 osób z Klubu Studenckiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wzięło udział w prezentacji na temat architektury przemysłowej połączonej ze zwiedzaniem obiektów przyszłego Muzeum Powstania Warszawskiego na ul. Przyokopowej 28. Europejskie Dni Dziedzictwa. 22 września 2003 odbyła się konferencja na temat przystosowania dawnych obiektów przemysłowych do nowych zadań. Konferencja odbyła się w Warszawskich Zakładach Monopolowych \'Koneser\', przy ul. Ząbkowskiej 27/31.
data publikacji 29 03 2005 powrót do Archiwum >
close