A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
Wydarzenia
09 08 2004 Mocne uderzenie Budujące się w starej elektrowni tramwajowej Muzeum Powstania Warszawskiego powołanie swoje zaznacza pierwszą edycją książkową. Jest nią "Warsaw Concerto. Powstanie Warszawskie w poezji" w wyborze i opracowaniu historyka Andrzeja Krzysztofa Kunerta..
ak wyznaje autor we wstępie: "Tylko poezja jest w stanie próbować opowiedzieć nam, jak przegrywali niezwyciężeni i jak umierali nieśmiertelni". Kilkunastoletnie penetrowanie najróżniejszych źródeł umożliwiło wybór wierszy ponad stu autorów, w tym także cudzoziemców. Wśród "Głosów z Zachodu" znalazły się poezje w językach oryginalnych, zdominowanych przez angielski, a także ich polskie przekłady, przeważnie Stanisława Balińskiego i Mariana Hemara. Spośród rodzimych poetów jedynie Tuwim pominął powstańczą tematykę. Dobrane poezje pisane były podczas Powstania lub niedługo po nim, do końca 1945 r. Ponad 700-stronicowe "Warsaw Concerto" ilustrowane powstańczymi rysunkami zawiera również chronologię oraz indeks miejsc tworzenia utworów i ich pierwodruków, także noty biograficzne autorów. W poetyckim "Prologu" Kunert zamieszcza wiersz Jerzego Putramenta, który nawoływał do powstania już w 1941 r. z Moskwy: "Warszawo, powstań! Niech zagrzmi twoje powstanie". Poległy 4 sierpnia 1944 r. Krzysztof Kamil Baczyński w 1943 r. pisał: "O, chwyć za miecz historii i uderz! i uderz!". Powstańczo-poetycki miecz w prawicy historyka przyniósł dzieło znakomite. "Warsaw Concerto. Powstanie Warszawskie w poezji", wybór i opracowanie Andrzej Krzysztof Kunert, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2004 WAW
data publikacji 29 03 2005 powrót do Archiwum >
close