A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
Wydarzenia
12 02 2008 Lista adresatów i nadawców Prezentujemy listę nazwisk, które udało się odczytać z kolekcji Poczty Polowej, zakupionej na aukcji w Duseldorfie. .
1. Adresat: Maria Ząbek, ul. Skorupki
1a. Nadawca: „Waldemar” poczta Pol. 75 podpis: „Franek” (???)

2. Adresat: Waldemar Talar, ul. Krucza Redakcja Biuletynu Informacyjnego

3. Adresat: (imię prawdopodobnie skrócone, nieczytelne) Hoppe, ul. Lwowska

4. Adresat: Zenona Dzikowska, ul. Krucza

5. Adresat: Antoni Madej, ul. Żurawia

6. Adresat: Ryszard Rzecki, ul. Bracka
6a. Nadawca: podpis „Rak”

7. Adresat: Wiktor Kotlarek, ul. Hoża

8. Adresat: Waldemar Pałgan (???), ul. Wilcza
8a. Nadawca: Jędrzej Mucha, ul. Maliszewskiego schron

9. Adresat: Waldemar Stanisław Kocoń, ul. Hoża
9a. Nadawca: Jan Stanisławski, ul. Piwna

10. Adresat: Kompania Karabinów Maszynowych Grupa Bojowa Architektów,
ul. Koszykowa + adnotacja: „Do rąk T. Ogosławsk [urwane]”

11. Adresat: Pan Kapitan Mały, ul. Wilcza Kompania Zmotoryzowana „Oddział Zapasowy”

12. Adresat: Sylwester Warta, ul. Żurawia
12a. Nadawca: Aleksander Sas (adres nieczytelny)

13. Adresat: Gustaw Kryński, Mokotów, ul. Wiktorska
13a. Nadawca: Irena Kryńska, 21 – Czerniakowska Poczt.

14. Adresat: Jarosław Ciepły, ul. Mickiewicza (adres słabo czytelny, niepewny)
14a. Nadawca: Marta Ciepła, ul. Wilcza

15. Adresat: Bogumiła Mikołajczyk-Tot, ul. Zgody
15a. Nadawca: Wanda Zapędowska (adres nieczytelny)

16. Adresaci: A.M. Idzikowscy, ul. Żródłowa
16a. Nadawca: Maria (nazwisko nieczytelne), ul. Piękna

17. Adresat: Alicja Michalak, ul. Raszyńska
17a. Nadawca: Władysława Ka [urwane], ul. Jasna

18. Adresaci: Państwo Balcerakowie, ul. Jasna

19. Adresat: Jan Jar (nazwisko słabo czytelne, niepewne), ul. Leszczyńska
19a. Nadawca: Stanisław Jar (j.w.), ul. Marszałkowska

20. Adresat: Mieczysław Sobolewski, ul. Wilcza
20a. Nadawca: Wakowski (brak imienia), ul. Czerwonego Krzyża

21. Adresat: Stanisław Madej, ul. Koszykowa „Filtry” + adnotacja: „ostatnie miejsce postoju”
21a. Nadawca: A. Madej, ul. Dobra

22. Adresat: Mirosława Kopalińska, ul. Żurawia

23. Adresat: Magdalena Kłos (lub Kłoś), ul. Poznańska
23a. Nadawca: Marek Lasuń, ul. Czerniakowska „schron”

24. Adresat: Anna Maligówka, ul. Żurawia
24a. Nadawca: (imię i nazwisko nieczytelne), ul. Czerniakowska

25. Adresat: pan Łukowski, ul. Różana (słabo czytelne, niepewne)
25a. Nadawca: Kowalewski (imię nieczytelne), ul. (nieczytelne)

26. Adresat: Leon Suszyński, ul. Oboźna
26a. Nadawca: Ludwik (nazwisko nieczytelne), ul. Czerniakowska

27. Adresat: Jan Wilczyński, ul. Poznańska

28. Adresat: pan Dobrzański, ul. Bednarska

29. Adresat: Aleksander Mazur, ul. Marszałkowska
29a. Nadawca: A. Mazur, ul. Kredytowa podpis: „matka”

30. Adresat: Mieczysław Lasecki, ul. Rejtana
30a. Nadawca: G. Lasocka, ul. Wilcza podpis: „Gienka”

31. Adresat: Helena Tokar, ul. Filtrowa Domy ZUS-u

32. Adresat: Krzysztof Raczynski, ul. Okólnik

33. Adresat: pan Koradzyński (nazwisko słabo czytelne, niepewne), Pl. Napoleona
33a. Nadawca: podpis „Szybowa”

34. Adresat: Jadwiga Łyszczkowska (nazwisko słabo czytelne, niepewne), ul. Krucza

35. Adresat: Stanisław Augustyniak, ul. Nowogrodzka

36. Adresat: „Sosna” Poczta Polowa 75a K.2.

37. Adresat: Do Redakcji „Warszawianka”, ul. Długa drukarnia

38. Adresat: Aniela Szwajcarska Redakcja „Robotnik” Dział Rozliczeń

39. Adresat: Urząd Pocztowy Szpitalna

40. Adresat: Redakcja „Robotnika” Dział poszukiwań zaginionych

41. Adresat: K.K.M., ul. Koszykowa

42. Adresat: Helena Rudzińska, ul. Sułkowicka
42a. Nadawca: Janina Tyminska, ul. Obserwatorów (numer nieczytelny)

43. Adresat: Aleksander Czyżewski, ul. Marszałkowska
43a. Nadawca: podpis „Twoja Genia”

44. Adresaci: Jan Wiśniewski, Danuta (nazwisko nieczytelne), Franciszek (nazwisko nieczytelne), ul. Noakowskiego
44a. Nadawcy: podpis „Kowalscy”

45. Adresat: (nazwisko nieczytelne, na pewno kobieta), ul. Bednarska
45a. Nadawca: N. Matysiak, Śródmieście, (ul. niewidoczna)

46. Adresat (?) : Maria Bubała, ul. Chłodna
46a. Nadawca (?) : Franciszek Bubała, ul. Chłodna

47. Adresat: Jerzy Hejduk, ul. Marszałkowska
47a. Nadawcy: Maria, Jan Hejduk, ul. Twarda

48. Adresat: „Kitek”, Pluton Bezpiecz. Ogniow., ul. Śniadeckich
48a. Nadawca: dr Hoppe, ul. Lwowska podpis: „Twój Tata”

49. Adresat: Henryk Malarz (końcówka nazwiska niepewna), Poczta polowa 75, łączność
49a. Nadawca: „Topola”, ul. Wilcza, Komenda

50. Adresat: Antoni Jurczyk, ul. Oboźna przy Leszczyńskiej

51. Adresat: Beata Gronkiewicz, ul. Hoża
Nadawca: Marek Kochman, ul. Chmielna

52. Adresat: Wanda Sołtysiak, ul. Moniuszki
52a. Nadawca: Anna Kimla, ul. Wilcza

53. Adresat: Lilianna Palówna, ul. Sikorskiego

54. Adresat: Eugenia Moranowicz, ul. Noakowskiego

55. Adresat: E. Deżakowska, ul. Marszałkowska – przekreślona i poprawiona na: Noakowskiego (dalszy dopisek słabo czytelny)
55a. Nadawca: Zofia Paszkowska, ul. Piusa

56. Adresat: Adam Drzewiński, ul. Wspólna
56a. Nadawca: Józef Zaremba, ul. Śniadeckich

57. Adresat: Sylwester Kwiatkowski, Marszałkowska
57a. Nadawca: „Kruk” podpis: Wiktor


58. Adresat: J. Bąk (imię kobiety, nieczytelne), ul. Hoża
58a. Nadawca: A. Kaczor, (brak adresu)

59. Adresaci: Z.Z. Mieszczańscy, ul. Belwederska róg Tureckiej
59a. Nadawca: Andrzej „Hetman” IV zgrupowanie 569 (lub 8) pluton III rejon – 2 bat. art. plot.

60. Adresat: Lech Żabik, ul. Kaliska, Ochota

61. Adresat: Aleksander (nazwisko nieczytelne, pierwsza litera „G”), ul. Zgoda
61a. Nadawca: A. Wojciechówna (nazwisko niepewne), ul. Śniegockiej

62. Adresat: Maria Adamiak, ul. Przekazd
62a. Nadawca: Aleksander Adamiak, ul. Wilcza

63. Adresat: Andrzej Janus, ul. Mochnackiego
63a. Nadawca: Emilia Grząba, ul. Miedziana

64. Adresat: Stanisław Wek, ul. Daleka
64a. Nadawca: Monika Wek, ul. Marszałkowska

65. Adresat: Maria Nowak, ul. Gdańska
65a. Nadawca: Marian Nowak, ul. Jasna

W sumie 105 nazwisk.

Odczytane adresy są przedwojenne.

Alfabetyczna lista nadawców i adresatów:

1. Adamiak Aleksander, ul. Wilcza - korespondencja 62

2. Adamiak Maria, ul. Przekazd - korespondencja 62

3. Aleksander (nazwisko nieczytelne, pierwsza litera „G”), ul. Zgoda - korespondencja 61

4. Augustyniak Stanisław, ul. Nowogrodzka - korespondecja 35

5. Balcerakowie, ul. Jasna - korespondencja 18

6. Bąk J. (imię kobiety, nieczytelne), ul. Hoża - korespondencja 58

7. Bubała Franciszek, ul. Chłodna - korespondencja 46

8. Bubała Maria, ul. Chłodna - korespondencja 46

9. Ciepła Marta, ul. Wilcza - korespondencja 14

10. Ciepły Jarosław, ul. Mickiewicza (adres słabo czytelny, niepewny) - korespondencja 14

11. Czyżewski Aleksander, ul. Marszałkowska - korespondencja 43

12. Deżakowska E., ul. Marszałkowska – przekreślona i poprawiona na: Noakowskiego (dalszy dopisek słabo czytelny) - korespondencja 55

13. Dobrzański, ul. Bednarska - korespondencja 28

14. Drzewiński Adam, ul. Wspólna - korespondencja 56

15. Dzikowska Zenona, ul. Krucza - korespondencja 4

16. Genia - podpis „Twoja Genia” - korespondencja 43

17. Gronkiewicz Beata, ul. Hoża - korespondencja 51

18. Grząba Emilia, ul. Miedziana - korespondencja 63

19. Hejduk Jerzy, ul. Marszałkowska - korespondencja 47

20. Hejduk Maria, Jan, ul. Twarda - korespondencja 47

21. Hetman, Andrzej IV zgrupowanie 569 (lub 8) pluton III rejon – 2 bat. art. plot. - korespondencja 59

22. Hoppe, ul. Lwowska (imię prawdopodobnie skrócone, nieczytelne) - korespondencja 3

23. Hoppe, ul. Lwowska podpis: „Twój Tata” - korespondencja 48

24. Idzikowscy A.M., ul. Żródłowa - korespondencja 16

25. Janus Andrzej, ul. Mochnackiego - korespondencja 63

26. Jar (nazwisko słabo czytelne, niepewne) Jan, ul. Leszczyńska - korespondencja 19

27. Jar (nazwisko słabo czytelne, niepewne) Stanisław, ul. Marszałkowska - korespondencja 19

28. Jurczyk Antoni, ul. Oboźna przy Leszczyńskiej - korespondencja 50

29. K.K.M., ul. Koszykowa - korespondencja 41

30. Ka (urwane) Władysława, ul. Jasna - korespondencja 17

31. Kaczor A., (brak adresu) - korespondencja 58

32. Kimla Anna, ul. Wilcza - korespondencja 52

33. Kitek, Pluton Bezpiecz. Ogniow., ul. Śniadeckich - korespondencja 48

34. Kłos (lub Kłoś) Magdalena, ul. Poznańska - korespondencja 23

35. Kochman Marek, ul. Chmielna - korespondencja 51

36. Kocoń Waldemar Stanisław, ul. Hoża - korespondencja 9

37. Kopalińska Mirosława, ul. Żurawia - korespondencja 22

38. Koradzyński (nazwisko słabo czytelne, niepewne), Pl. Napoleona - korespondencja 33

39. Kotlarek Wiktor, ul. Hoża - korespondencja 7

40. Kowalewski (imię nieczytelne), ul. (nieczytelne) - korespondencja 25

41. Kowalscy - podpis - korespondencja 44

42. Kruk - podpis: Wiktor - korespondencja 57

43. Kryńska Irena, 21 – Czerniakowska Poczt. - korespondencja 13

44. Kryński Gustaw, Mokotów, ul. Wiktorska - korespondencja 13

45. Kwiatkowski Sylwester, ul. Marszałkowska - korespondencja 57

46. Lasecki Mieczysław, ul. Rejtana - korespondencja 30

47. Lasocka G., ul. Wilcza podpis: „Gienka” - korespondencja 30

48. Lasuń Marek, ul. Czerniakowska „schron” - korespondencja 23

49. Ludwik (nazwisko nieczytelne), ul. Czerniakowska - korespondencja 26

50. Łukowski, ul. Różana (słabo czytelne, niepewne) - korespondencja 25

51. Łyszczkowska (nazwisko słabo czytelne, niepewne) Jadwiga, ul. Krucza - korespondencja 34

52. Madej A., ul. Dobra - korespondencja 21

53. Madej Antoni, ul. Żurawia - korespondencja 5

54. Madej Stanisław, ul. Koszykowa „Filtry” + adnotacja: „ostatnie miejsce postoju” - korespondencja 21

55. Malarz Henryk (końcówka nazwiska niepewna), Poczta polowa 75, łączność - korespondencja 49

56. Maligówka Anna, ul. Żurawia - korespondencja 24

57. Mały Pan Kapitan, ul. Wilcza Kompania Zmotoryzowana „Oddział Zapasowy” korespondencja 11

58. Maria (nazwisko nieczytelne), ul. Piękna - korespondencja 16

59. Matysiak N., Śródmieście, (ul. niewidoczna) - korespondencja 45

60. Mazur A., ul. Kredytowa podpis: „matka” - korespondencja 29

61. Mazur Aleksander, ul. Marszałkowska - korespondencja 29

62. Michalak Alicja, ul. Raszyńska - korespondencja 17

63. Mieszczańscy Z. Z., ul. Belwederska róg Tureckiej - korespondencja 59

64. Mikołajczyk-Tot Bogumiła, ul. Zgody - korespondencja 15

65. Moranowicz Eugenia, ul. Noakowskiego - korespondencja 54

66. Mucha Jędrzej, ul. Maliszewskiego schron - korespondencja 8

67. Nowak Maria, ul. Gdańska - korespondencja 65

68. Nowak Marian, ul. Jasna - korespondencja 65

69. Ogosławsk (urwane) T. - Kompania Karabinów Maszynowych Grupa Bojowa Architektów, ul. Koszykowa + adnotacja: „Do rąk T. Ogosławsk [urwane]” - korespondencja 10

70. Palówna Lilianna, ul. Sikorskiego - korespondencja 53

71. Pałgan (???) Waldemar, ul. Wilcza - korespondencja 8

72. Paszkowska Zofia, ul. Piusa - korespondencja 55

73. Raczynski Krzysztof, ul. Okólnik - korespondencja 32

74. Rak - podpis - korespondencja 6

75. Redakcja „Robotnika” Dział poszukiwań zaginionych - korespondencja 40

76. Redakcja „Warszawianka”, ul. Długa drukarnia - korespondencja 37

77. Rudzińska Helena, ul. Sułkowicka - korespondencja 42

78. Rzecki Ryszard, ul. Bracka - korespondencja 6

79. Sas Aleksander (adres nieczytelny) - korespondencja 12

80. Sobolewski Mieczysław, ul. Wilcza - korespondencja 20

81. Sołtysiak Wanda, ul. Moniuszki - korespondencja 52

82. Sosna, Poczta Polowa 75a K.2. - korespondencja 36

83. Stanisławski Jan, ul. Piwna - korespondencja 9

84. Suszyński Leon, ul. Oboźna - korespondencja 26

85. Szwajcarska Aniela, Redakcja „Robotnik” Dział Rozliczeń - korespondencja 38

86. Szybowa - podpis - korespondencja 33

87. Talar Waldemar, ul. Krucza Redakcja Biuletynu Informacyjnego - korespondencja 2

88. Tokar Helena, ul. Filtrowa Domy ZUS-u - korespondencja 31

89. Topola, ul. Wilcza, Komenda - korespondencja 49

90. Tyminska Janina, ul. Obserwatorów (numer nieczytelny) - korespondencja 42

91. Urząd Pocztowy Szpitalna - korespondencja 39

92. Wakowski (brak imienia), ul. Czerwonego Krzyża - korespondencja 20

93. Waldemar - poczta Pol. 75 podpis: „Franek” (???) - korespondencja 1

94. Warta Sylwester, ul. Żurawia - korespondencja 12

95. Wek Monika, ul. Marszałkowska - korespondencja 64

96. Wek Stanisław, ul. Daleka - korespondencja 64

97. Wilczyński Jan, ul. Poznańska - korespondencja 27

98. Wiśniewski Jan, Danuta (nazwisko nieczytelne), Franciszek (nazwisko nieczytelne), ul. Noakowskiego - korespondencja 44

99. Wojciechówna (nazwisko niepewne) A., ul. Śniegockiej - korespondencja 61

100. Zapędowska Wanda (adres nieczytelny) - korespondencja 15

101. Zaremba Józef, ul. Śniadeckich - korespondencja 56

102. Ząbek Maria, ul. Skorupki - korespondencja 1

103. Żabik Lech, ul. Kaliska, Ochota - korespondencja 60

104. (nazwisko nieczytelne, na pewno kobieta), ul. Bednarska – korespondencja 45

105. (imię i nazwisko nieczytelne), ul. Czerniakowska – korespondencja 24
data publikacji 14 02 2008 powrót do Archiwum >
close