A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
Wydarzenia
29 08 2011 Lekcje muzealne 2011/2012.

Informujemy, że lekcje muzealne na rok szkolny 2011/2012 będzie można rezerwować od 29 sierpnia 2011, od godz. 9.00. Uwaga: w tym roku następuje zmiana sposobu rezerwacji lekcji muzealnych dla szkół podstawowych: od dnia 29 sierpnia od 9.00 do 16.00 1 września 2011 roku można rezerwować lekcje muzealne dla wszystkich klas szkoły podstawowej poprzez formularz on-line na stronie www.1944.pl/edukacja_i_kultura/dla_uczniow/

1. Aby zamówić zajęcia, należy wypełnić stosowny formularz rezerwacji on-line na stronie internetowej Muzeum i wysłać go drogą elektroniczną na muzealną skrzynkę pocztową, która automatycznie wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

2. Muzeum wyznaczy termin lekcji i w ciągu dwóch tygodni poinformuje o tym zamawiającego pocztą elektroniczną email. Instytucja zamawiająca, która zaakceptuje zaproponowany termin, zobowiązana jest w celu skutecznego zarezerwowania tego terminu potwierdzić termin rezerwacji zajęć przy użyciu formularza potwierdzenia rezerwacji. Formularz ten po uzupełnieniu należy przesłać faksem na numer 22 539 79 71 w ciągu tygodnia od otrzymania od Muzeum informacji o wyznaczonym terminie. Brak potwierdzenia rezerwacji w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z lekcji muzealnej.

3. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu lekcji muzealnej prosimy o przesłanie stosowanej informacji drogą mailową na adres: lekcjemuzealne1@1944.pl W takim przypadku instytucja zamawiająca zostanie wpisana na listę rezerwową. Podmiotom wpisanym na listę rezerwową zostanie – w miarę możliwości i posiadanych wolnych terminów – zaproponowany inny termin lekcji. Nowy termin zostanie przedstawiony przez Muzeum telefonicznie. Muzeum zastrzega sobie prawo do niezłożenia propozycji przeprowadzenia lekcji muzealnej w innym terminie z powodu braku wolnych terminów.

 

  • Uwaga! Lekcje dla szkół podstawowych można rezerwować tylko do 1 września 2011, do godz. 16.00. Po tym terminie formularz rezerwacji przestanie działać. Na jednym formularzu rezerwacji i potwierdzenia rezerwacji można rezerwować i potwierdzać tylko jedną lekcję dla jednej klasy. Jedna instytucja może zarezerwować maksymalnie 6 lekcji w ciągu roku szkolnego. Prosimy, aby jedna klasa nie przychodziła więcej niż 2 razy w ciągu roku.

 

  • Lekcje dla szkół ponadpodstawowych rezerwujemy nadal telefonicznie pod numerem 22 539 79 39 lub 22 539 79 70. 

data publikacji 16 08 2011 powrót do Archiwum >
close