A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

Kliknij i otwórz interaktywną mapkę!

Parter >

Antresola >

Piętro >

Hala z Liberatorem >

Podziemia >

Park Wolności >

 

 

 


 

 

  • W całej Europie na terenach podbitych Niemcy najokrutniej traktują Żydów. Od początku okupacji umieszczają ich w gettach – pierwsze zostaje założone już w październiku 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Wkrótce powstają kolejne. Jesienią 1940 roku Niemcy tworzą największe z gett – warszawskie. Na niewielkim obszarze, w nieludzkich warunkach, przetrzymują blisko 450 tysięcy Żydów, pochodzących nie tylko z Warszawy. W przeciwieństwie do okupowanych krajów zachodnich, w Polsce wszelka pomoc Żydom karana jest śmiercią. W styczniu 1942 roku, na konferencji w Wansee, Niemcy przyjmują program tzw. Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej. Jest to bezprecedensowy plan wymordowania wszystkich Żydów w Europie. Rozpoczyna się likwidacja gett i wywożenie ludności żydowskiej do obozów zagłady.

   

  • 22 lipca 1942 Niemcy rozpoczynają wywożenie Żydów z warszawskiego getta. Spędzają ich na Umschlagplatz przy ulicy Stawki. Stamtąd wywożą do obozu zagłady w Treblince. 19 kwietnia 1943 oddziały niemieckie przystępują do likwidacji getta. Napotykają opór członków Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego związku Wojskowego. Rozpoczyna się powstanie w getcie. Około tysiąca słabo uzbrojonych bojowników prowadzi heroiczną, nierówną walkę. 8 maja komendant ŻOB i grupa żołnierzy popełniają samobójstwo. 16 maja Niemcy wysadzają synagogę przy ulicy Tłomackie.

   

  • Gdy Niemcy przystępują do ostatecznej likwidacji getta warszawskiego, wybucha w nim powstanie. Mimo słabego uzbrojenia i niewielkiej liczebności, oddziały żydowskie walczą prawie miesiąc – od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku. Po stłumieniu powstania w getcie Niemcy systematycznie je wyburzają, równając z ziemią całą, rozległą dzielnicę miasta.

   


  POSTACIE:

   

  • Św. Teresa Benedykta od Krzyża, urodzona w 1891 w rodzinie zamożnych wrocławskich Żydów, Edyta Stein studiuje w Getyndze filozofię pod kierunkiem Edmunda Husserla. Coraz bardziej zainteresowana katolicyzmem, przyjmuje chrzest w 1922. uczy niemieckiego i historii, jest wykładowczynią psychologii i pedagogiki. Wiele pisze. W 1933 wstępuje do zakonu, rok później przyjmując imię Teresa Benedykta od Krzyża. Do końca życia nie zrywa kontaktów i więzi z narodem żydowskim. Aresztowana w 1942, ginie w Auschwitz w sierpniu 1942, prawdopodobnie w komorze gazowej. W 1998 kanonizowana przez Jana Pawła II.

   

  EKSPONATY:

   

  • Opaski z gwiazdą Dawida mieszkający na terenie Generalnego Gubernatorstwa Żydzi zmuszeni są nosić od grudnia 1939

   

close