A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

Kliknij i otwórz interaktywną mapkę!

Parter >

Antresola >

Piętro >

Hala z Liberatorem >

Podziemia >

Park Wolności >

 

 

 


 

 

  • Przekraczając biało-czerwoną linię namalowaną na ścianie ekspozycji Muzeum, wchodzimy w strefę ostatnich chwil przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Od tego momentu w ekspozycji pojawiają się kartki z kalendarza, przypominające każdy dzień Powstania, od 27 lipca poczynając.

 

HISTORIA:

 

  • Pod koniec lipca 1944 roku, wraz z napływem niepomyślnych dla Niemców wiadomości z frontu wschodniego, w Warszawie rozpoczyna się ewakuacja niemieckiej administracji oraz służb pomocniczych. Panuje popłoch. Po kilku dniach, 27 lipca, Niemcy opanowują panikę, a do miasta zaczynają powracać siły policyjne i SS. Równocześnie gubernator Dystryktu Warszawskiego, dr Ludwig Fischer, chcąc zapobiec wystąpieniu zbrojnemu, wydaje zarządzenie, wzywające 100 tys. Polaków do stawienia się przy robotach fortyfikacyjnych. Rozkaz ten warszawiacy spontanicznie ignorują. W tym samym czasie Sowieci i polscy komuniści wzywają do walki z Niemcami, oskarżając Armię Krajową o bierność. Na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną władzę przejmuje sterowany z Moskwy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Sowieci docierają do Wisły, w mieście pojawiają się pogłoski, że wkroczyli na przedmieścia prawobrzeżnej Warszawy. W tej sytuacji, 31 lipca po południu Komendant Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, po porozumieniu się z Delegatem Rządu RP na Kraj, wicepremierem Janem Stanisławem Jankowskim „Sobolem”, wydaje rozkaz rozpoczęcia akcji zbrojnej, oznaczonej kryptonimem Godzina „W”, we wtorek 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00.

 

  • W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego siły polskie w Okręgu Warszawskim AK wynoszą około 50 tys. ludzi. Brakuje jednak niezbędne go wyposażenia i uzbrojenia – jedynie około 10% Powstańców ma broń. Całkowicie odmienna jest sytuacja okupanta. Pod koniec lipca 1944 roku niemiecki garnizon Warszawy liczy blisko 20 tys. doskonale uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy, rozlokowanych w kluczowych obiektach miasta. Niemcy mają ponadto w odwodzie wsparcie broni pancernej, artylerii i lotnictwa. Mimo tak olbrzymiej dysproporcji sił i środków, 1 sierpnia Powstańcy rozpoczynają walkę, która będzie trwała 63 dni.

 


POSTACIE:

 

  • Przywódcy powstańczej Warszawy: Jan St. Jankowski „Soból”, wicepremier i Delegat Rządu RP na Kraj, Kazimierz Pużak „Bazyli”, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, gen. Tadeusz Pełczyński „Grzegorz”, Szef Sztabu KG AK są z Komendantem Głównym AK gen. Tadeuszem Komorowskim „Borem” w fabryce Kamlera przy Dzielnej 72. Adam Bień „Walkowicz”, minister i i zastępca Delegata Rządu, trwa na posterunku przy Kruczej 17. Leopold Okulicki „Termit”, komendant organizacji „Nie” i następca dowódcy AK, przebywa w ukryciu. Płk Antoni Chruściel „Monter”, komendant Okręgu Warszawa AK, jest w Komendzie Okręgu przy ul. Jasnej 22 m. 20.

 

close