A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

Kliknij i otwórz interaktywną mapkę!

Parter >

Antresola >

Piętro >

Hala z Liberatorem >

Podziemia >

Park Wolności >

 

 

 

 

 

 

  • Wybuch Powstania oznacza nie tylko możliwość otwartej walki zbrojnej z okupantem, lecz także – po niemalże pięciu latach konspiracji – wyjście z podziemia legalnych struktur Państwa Polskiego. Przez ponad dwa miesiące na obszarze kilku kilometrów kwadratowych stolicy działają instytucje wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej, wychodzi prasa, aktywne są partie polityczne, funkcjonuje administracja cywilna i jej służby.

 

  • Biało-czerwone flagi, godła z białym orłem w koronie – przez lata okupacji zakazane symbole polskiej suwerenności – pojawiają się już w pierwszych dniach sierpnia, budząc powszechny entuzjazm. Mieszkańcy Warszawy, bez względu na wiek i płeć, z wielkim zaangażowaniem włączają się w zbiorowy wysiłek. Każdy pomaga wspólnej sprawie, jak może najlepiej. Warszawiacy od pierwszych chwil masowo zgłaszają się do pracy, spontanicznie budują barykady, zaopatrują w żywność walczących, roztaczają opiekę nad rannymi i uchodźcami z innych dzielnic. I jednych, i drugich z każdym dniem przybywa.

 

  • 5 sierpnia Okręgowy Delegat Rządu RP na m.st. Warszawę, Marceli Porowski „Sowa” przejmuje pełnię władzy cywilnej w mieście. Oznacza to, że we wszystkich sprawach niezwiązanych z działaniami bojowymi inicjatywa i kierownictwo należą do szybko rozwijającej się administracji. W ciągu kilku dni urzędnicy organizują opiekę nad ludnością, tworząc urzędy odpowiedzialne za zaopatrywanie jej w żywność i wodę, zapewnienie pomieszczeń, a także koordynujące ewakuację cywilów z miejsc szczególnie zagrożonych.

 

  • 8 sierpnia powstaje ośrodek opieki społecznej i zdrowia. Obwieszczenie dyrektora wydziału Pracy okręgowej Delegatury rządu RP wzywa ludność do włączenia się w uruchamianie zakładów pracy, prowadzenie kuchni, opiekę nad rannymi, porządkowanie gruzów, chowanie poległych, kolportaż prasy. Cywilnym komisarzem aprowizacji zostaje Franciszek Dederka. Powstaje inspektorat Propagandy, a w końcu sierpnia – komitet opieki na Dziełami Kultury i Sztuki.

 

POSTACIE:

 

  • Marceli Porowski, „Sowa” – urodzony w 1894 roku. W latach 1912-1918 studiuje na Wydziale Ekonomicznym Politechniki w St. Petersburgu. Od 1929 do wybuchu wojny jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich. Ceniony znawca zagadnień samorządowych. Podczas obrony Warszawy jest delegatem dzielnicowym Komisarza Cywilnego Warszawa-Południe. W czasie okupacji pracuje w Zarządzie m.st. Warszawy. W konspiracji od roku 1941, pod ps. Mazowiecki. Okręgowy Delegat Rządu RP na m.st. Warszawę, na stanowisku tym łączy funkcje prezydenta miasta i Komisarza Rządu na m.st. Warszawę. W czasie Powstania, 5 sierpnia, obejmuje pełnię władzy cywilnej na terenie miasta. Po kapitulacji oddziałów powstańczych opuszcza Warszawę z ludnością cywilną. Aresztowany w 1951 roku, wyrokiem Sądu Wojewódzkiego skazany na karę śmierci. W maju 1956 zwolniony z więzienia i zrehabilitowany. Umiera w 1963 roku w Warszawie.
close