A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

Kliknij i otwórz interaktywną mapkę!

Parter >

Antresola >

Piętro >

Hala z Liberatorem >

Podziemia >

Park Wolności >

 

 

 


 

 

  • Trudno przecenić rolę Poczty Polowej w Powstaniu Warszawskim. W pierwszych dniach sierpnia Powstańcom nie udaje się odbić wielu umocnionych punktów. Ich załogi skutecznie paraliżują komunikację między powstańczymi enklawami, a także między rozrzuconymi po całym mieście rodzinami. Łączność zapewnia im wkrótce rzesza gońców i łączników, rekrutujących się przeważnie z harcerzy Szarych Szeregów i harcerek z „Pogotowia Harcerskiego”.

 

  • Harcerska Poczta Polowa zaczyna służbę 4 sierpnia. Główny Urząd Pocztowy mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 28, przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów – „Pasiece”. Z czasem poczta działa w całym niemal mieście. Powstaje jeszcze osiem urzędów pocztowych, które dysponują ponad 40 skrzynkami pocztowymi. Korespondencja, przechodząca przez ręce harcerzy, jest ograniczona do 25 słów. Wszystkie listy podlegają cenzurze, która zapobiega niebezpieczeństwu przecieku informacji wojskowych na wypadek przejęcia korespondencji przez nieprzyjaciela. Wiadomości doręczane są bez jakichkolwiek opłat pocztowych, ale mile widziane są dobrowolne datki w postaci książek, opatrunków i żywności dla rannych Powstańców.

 

  • Liczba przesyłek waha się dziennie od 3 do 6 tysięcy. Każdego dnia młodzi listonosze, narażając życie, przenoszą dziesiątki listów. Choć przełożeni za wszelką cenę starają się uchronić ich od najgorszego, niejednokrotnie giną. Do dziś symbolem poświęcenia najmłodszych żołnierzy jest szesnastoletni druh Zbigniew Banaś „Banan”, który ginie od kuli 17 sierpnia, przenosząc pocztę na Powiślu.

 

  • Poczta Polowa pełni niezwykle istotną funkcję społeczną - pozwala porozumieć się ludziom odciętym od bliskich, przekazać im informacje o sobie, uspokoić. Listy dostarczane przez młodych listonoszy wielu ludzi podtrzymują na duchu, pomagają przetrwać najcięższe chwile.


EKSPONATY:

 

  • Skrzynki Harcerskiej Poczty Polowej przyciągają wszystkich warszawiaków spragnionych wieści o bliskich. Dar Mirosława Gmitruka


POSTACIE:

 

  • Zdzisława Bytnarowa, pseudonim "Sławska" - urodzona w 1901, pedagog. W 1940 zwolniona przez okupanta ze stanowiska kierowniczki Szkoły Specjalnej, natychmiast angażuje sie w tajne nauczanie i konspiracyjne służby łączności. W 1943 traci najbliższych – w obozie koncentracyjnym ginie jej mąż. Syn Jan „Rudy” – wyrwany z rak gestapo w słynnej akcji pod Arsenałem – umiera w wyniku ran poniesionych podczas tortur. W Powstaniu Warszawskim ppor. Zdzisława Bytnarowa pełni służbę w „Pasiece” – Głównej Kwaterze Szarych Szeregów. Jest kierowniczka Poczty Harcerskiej w Śródmieściu, łączniczka szefa Poczt Polowych Komendy Okręgu. Po powrocie z niewoli pracuje w szkolnictwie do 1957. Umiera w Warszawie w 1994.

 

close