A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
BIP

 

 

 

 

 

  • Zakres działania Muzeum Powstania Warszawskiego:

 

1) przechowuje, zabezpiecza i konserwuje zgromadzone zbiory, w warunkach
zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynuje je w
sposób dostępny do celów naukowych;
2) inwentaryzuje i kataloguje zgromadzone zbiory;
3) inspiruje i prowadzi działalność naukowo - badawczą i popularyzatorską, w zakresie
objętym swoją działalnością;
4) użycza i przyjmuje w depozyt zabytki;
5) udostępnia zbiory oraz zgromadzone informacje do celów naukowo - badawczych i
popularyzatorskich;
6) opracowuje i organizuje ekspozycje stałe oraz wystawy czasowe w kraju i za granicą;
7) organizuje i prowadzi działalność edukacyjną oraz realizuje programy stypendialne;
8) inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane z zakresem swojej działalności;
9) opracowuje, publikuje oraz rozpowszechnia wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe,
z zakresu swojej działalności;
10) prowadzi bibliotekę fachową i archiwum;
11) prowadzi szkolenia w dziedzinie muzealnictwa i konserwatorstwa;
12) udziela pomocy i porad, w zakresie swojej działalności;
13) bierze udział w organizacji uroczystości o charakterze państwowym i narodowym,
dyplomatycznym, społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym, przyczyniając
się do kształtowania wizerunku Polski, oraz organizuje lub współorganizuje akcje o
charakterze charytatywnym;
14) organizuje lub współorganizuje spotkania, zjazdy i konferencje, związane z zakresem
swojej działalności. 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: Ewa Malinowska-Grupińska

Data wytworzenia: 17.05.2012

Opublikował w BIP: Izabella Surmiak

Data opublikowania: 05.02.2016

close