A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

 

 

  • Józef Stalin, właśc. Josif Dżugaszwili - urodzony w 1879 sowiecki dyktator, Gruzin. W młodości uczy się w seminarium duchownym, skąd zostaje relegowany. Od 1903 członek partii bolszewickiej. W 1917 współorganizuje Rewolucję Październikową, po śmierci Lenina w 1922 stopniowo przejmuje pełnię władzy w Związku Sowieckim. Podporządkowuje sobie aparat bezpieczeństwa i likwiduje potencjalnych rywali, budując kult własnej osoby. Bezwzględnie wprowadza industrializację kraju i kolektywizację rolnictwa. Dla opornych i przeciwników tworzy system gułagów. 17 września 1939 wprowadza wojska sowieckie do Polski, gdzie przeprowadza masowe deportacje i egzekucje. Po niemieckiej agresji w 1941 zostaje sojusznikiem aliantów. Podczas konferencji w Teheranie i Jałcie potrafi przeforsować swoje wizje. Doprowadza do utworzenia sowieckiej sfery wpływów w Europie Środkowej. Krajom satelickim narzuca totalitaryzm. Umiera w 1953. Stalinizm w latach 1922-1953 przynosi śmierć wielu milionom ludzi.

 

 

  • Wanda Wasilewska - urodzona w 1905 działaczka komunistyczna, pisarka. W 1927 kończy polonistykę, pracuje jako nauczycielka i redaktor „Płomyka” i „Płomyczka”. W latach 1934 – 1937 aktywna politycznie jako członek Rady Naczelnej PPS. Publikuje w prasie lewicowej. We wrześniu 1939 wyjeżdża do Lwowa, gdzie publikuje propagandowe paszkwile na Polskę. Przyjmuje obywatelstwo sowieckie. W 1940 otrzymuje mandat do sowieckiej Rady Najwyższej. Pracuje w Głównym Zarządzie Politycznym Armii Czerwonej. Od czerwca 1943 przewodniczy Zarządowi Głównemu Związku Patriotów Polskich. Współorganizuje I Dywizję im. Kościuszki. W 1944 jest członkiem Centralnego Biura Komunistów Polskich w Związku Sowieckim. Rzeczniczka wcielenia Polski do Związku Sowieckiego, współtworzy PKWN i zostaje jego wiceprzewodniczącą. Po wojnie mieszka w Kijowie. Jest deputowaną do Rady Najwyższej, laureatką Nagrody Stalinowskiej w dziedzinie literatury. Umiera w 1964 w Kijowie.

 

close