A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English Deutsch
Fototeka

    Fototeka Muzeum Powstania Warszawskiego liczy ponad 7000 fotografii archiwalnych i stale jest powiększana. Prezentujemy fotografie dokumentujące Powstanie Warszawskie w sierpniu i wrześniu 1944 oraz ukazujące Warszawę przed drugą wojną światową, z lat okupacji niemieckiej 1939-1944 oraz powojenną odbudowę. Umieszczamy tu zarówno zdjęcia profesjonalnych fotografów, m.in. Prasowych Sprawozdawców Wojennych (PSW), działających na zlecenie dowództwa Armii Krajowej, jak i amatorów, którzy spontanicznie włączyli się do dokumentowania ważnych wydarzeń. Są także zdjęcia nieznanych autorów, polskich i niemieckich, które Muzeum posiada w postaci oryginalnych odbitek. Do zawartego tu zbioru fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego udziela licencji wydawniczych. Większość serii fotograficznych to zeskanowane negatywy, zachowujące sekwencje klatek, pozwalające na odtworzenie kolejności dokumentowanych wydarzeń i tras, które pokonywał wykonujący je fotograf. Zdjęcia pochodzące z albumów zaprezentowane zostały z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały ułożone przez autora albumu. Po latach, jakie minęły od prezentowanych wydarzeń, fotografia stanowi bezcenne źródło wiedzy historycznej. Zatrzymany na kliszy obraz jest bezpośrednim świadectwem swojego czasu, nie zmienionym przez późniejszą ingerencję. Fotografie przenoszą informacje, które często umykają lub zacierają się we wspomnieniach.


  • Aby ułatwić odbiorcy korzystanie z zasobu fotograficznego wprowadziliśmy podział na kategorie tematyczne, obejmujące najczęściej pojawiające się motywy. Wyodrębniliśmy też najchętniej wybierane fotografie. Utworzyliśmy galerie autorów, by w ten sposób zaprezentować sylwetki fotografów, ich biografie oraz krótką charakterystykę zdjęć. Każda fotografia archiwalna opatrzona jest dokładnym opisem. Zdjęcia zamawiane do celów prywatnych oraz prezentacji szkolnych i naukowych udostępniane są bezpłatnie.

close