A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

Autor: Zenon Fajger

 

 • Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klas trzecich szkół gimnazjalnych.


 • Cele. Po lekcji uczeń powinien:
  • potrafić wykorzystać czas Past Simple do opisywania wydarzeń z przeszłości;
  • znać słownictwo związane z wojskowością i działaniami Powstańców Warszawskich.
    
 • Środki dydaktyczne:
  • fragmenty książek Rising'44 Normana Daviesa oraz For Your Freedom and Ours Lynne Olson i Stanley’a Clouda,
  • słowniki polsko-angielskie i angielsko-polskie,
  • kopie ćwiczeń – układanki.

 • PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze słownictwem, które będzie wykorzystane podczas zajęć. W materiale pomocniczym nr 1 znajduje się ćwiczenie polegające na dopasowaniu pojęć do definicji. Zadaniem uczniów jest też zastanowienie się, z jakim wydarzeniem historycznym związane są użyte w ćwiczeniu pojęcia.
   
 2. Uczniowie otrzymują tekst z książki For Your Freedom and Ours (materiał pomocniczy nr 2). Drugie zadanie (wykonywane w parach) polega na odszukaniu w tekście form w czasie Past Simple, a następnie przekształcenie ich na czas teraźniejszy Present Simple.
   
 3. Nauczyciel pyta uczniów o konstrukcję zdania w Past Simple oraz zasady stosowania tego czasu.
   
 4. Uczniowie (w parach) otrzymują dwa takie same teksty z książki Normana Daviesa Rising'44 (materiał pomocniczy nr 3). W każdym tekście wykropkowano brakujące czasowniki w czasie Past Simple. Zadaniem uczniów jest przeczytanie tekstów oraz uzupełnienie brakujących wyrazów przez zadawanie sobie nawzajem pytań. Uczniowie pracują ze słownikami (polsko-angielskim i angielsko-polskim).
   
 5. Na zakończenie lekcji (jako pracę domową) uczniowie otrzymują kolejne materiały z książki Normana Daviesa (materiał pomocniczy nr 4). Ich zadaniem jest przekształcenie tekstu napisanego w czasie Present Simple na tekst w czasie Past Simple.

 

 • UWAGA: Aby pobrać materiał pomocniczy, proszę kliknąć na tekst zaznaczony karminowym kolorem.

 

pobierz treść scenariusza w pliku doc >

 

close