A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

Powstanie Warszawskie zajmuje ważne miejsce w nauczaniu historii młodych Polaków. W najnowszej podstawie programowej dla szkół podstawowych zostało wymienione jako jeden z dwóch faktów II wojny światowej (obok agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku), które uczniowie powinni znać. Z pewnością Powstaniu Warszawskiemu warto poświęcić wiele czasu nie tylko z uwagi na historyczne znaczenie wydarzenia, ale także ze względu na wartości, takie jak: braterstwo, oddanie i służba na rzecz społeczeństwa, odpowiedzialność i umiłowanie ojczyzny.

 

  • Scenariusze zostały umieszczone w porządku chronologicznym i tematycznym. Pierwsze dwa są poświęcone działaniom konspiracyjnym harcerzy i żołnierzy AK („Konspiracja. Mały sabotaż”, „Akcje bojowe Szarych Szeregów”). Trzeci scenariusz łączy czasy okupacji z Powstaniem Warszawskim („Śladami batalionów „Zośka” i „Parasol”). Kolejne trzy propozycje dotyczą już samego Powstania Warszawskiego („Dzieci walczącej stolicy”, „Harcerska Poczta Polowa”, „Barwa i broń”). Scenariusz „Polskie boje. Udział polskich formacji wojskowych w walkach na frontach II wojny światowej” jest powtórzeniem wiadomości zdobytych dotychczas przez uczniów klas szóstych o II wojnie światowej.

 

  • W prezentowanych lekcjach wykorzystany został szeroki wachlarz metod dydaktycznych – pogadanka, wykład, praca w grupach, kwiz, krzyżówki, analiza źródeł pisanych i ikonograficznych, wykonanie prac plastycznych. Warto też zwrócić uwagę na bogactwo materiałów umieszczonych w scenariuszach. Zawierają nie tylko pojedyncze zdjęcia i krótkie teksty źródłowe, ale także prezentacje przygotowane w aplikacji PowerPoint. W jednym scenariuszu umieściliśmy też krótki fragment powstańczej kroniki filmowej.

 

  • Adresatem większości scenariuszy są nauczyciele szkół podstawowych uczący historii w szóstej klasie. Mamy nadzieję, że nasze propozycje pomogą im nie tylko realizować, ale także nieco rozszerzyć program szkolny. Siedem scenariuszy zostało przygotowanych przez edukatorów pracujących w Muzeum Powstania Warszawskiego. Scenariusze w dużej mierze powstały w oparciu o materiały, które wykorzystujemy podczas lekcji muzealnych. Dzięki temu doświadczeniu mogliśmy nasze pomysły zweryfikować w praktyce.

 

  • Odrębną część stanowią trzy scenariusze nauczycieli, którzy zostali laureatami organizowanego przez Muzeum i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogólnopolskiego konkursu na projekt zajęć poświęconych tematyce Powstania Warszawskiego. Są to scenariusze Agnieszki Zając („Mali Powstańcy i dzieci w służbie Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939–1945”) i Zenona Fajgera („Najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego”) oraz lekcja angielskiego o Powstaniu autorstwa Ingi Rusin („Past Simple Tense – Revision”). Pierwszy scenariusz dotyczy lekcji dla klasy szóstej szkoły podstawowej, a dwa następne przeznaczone są dla uczniów gimnazjum, ale po pewnych modyfikacjach z pewnością mogą być realizowane również w klasach licealnych.

 

  • Zdecydowaliśmy się na wydanie elektroniczne scenariuszy głównie ze względu na łatwość dostępu. Podobnie jak w wersji książkowej trzon publikacji stanowią właściwe scenariusze zawierające temat, cele lekcji, wykaz środków i metod dydaktycznych. Zmiana polega w głównej mierze na tym, że materiały pomocnicze nie są już ułożone w kolejności zastosowania na końcu scenariusza, tak jak w wersji papierowej, ale są otwierane osobno w odpowiednim miejscu. Użytkownik może kliknąć na podświetlony tekst „materiał pomocniczy nr…”, otwierając w ten sposób załączony plik. Teksty są umieszczone w plikach Word, dzięki czemu można je dowolnie modyfikować.

 

  • Zdajemy sobie sprawę, że nasze propozycje są bardzo obszerne i daleko wykraczają poza program szkolny, w ramach którego Powstaniu Warszawskiemu można z reguły poświęcić część, a najwyżej jedną lekcję. Mamy jednak nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci nauczycieli do znalezienia więcej czasu na tak ważne wydarzenie w dziejach Polski. Zachęcamy też prowadzących zajęcia, aby w oparciu o nasze propozycje i materiały pomocnicze tworzyli własne scenariusze lekcji, które będą spełniać ich oczekiwania i odpowiadać ich koncepcji nauczania historii. Prosimy też o dzielenie się z nami swoimi uwagami i wskazówkami, dzięki czemu będziemy mogli na bieżąco zmieniać niektóre elementy scenariuszy i dodawać nowe materiały.

 

Sekcja Dydaktyczna

Muzeum Powstania Warszawskiego

 

close