A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

Autor: Agnieszka Zając

 

 • Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne.

... Nie po to się żyje, by walczyć, lecz walczy się po to, by żyć, a jeśli Ci życia nie starczy to śmierci spójrz w oczy i idź...

 

 • Cele. Po lekcji uczeń powinien:
  • sprawnie posługiwać się pojęciami: gołębiarz, Harcerska Poczta Polowa, łącznicy, Powstanie Warszawskie, roznosiciele radości, sanitariuszki, „Zawiszacy”;
  • wiedzieć, jak wyglądają znak Polski Walczącej i pomnik Małego Powstańca, a także, gdzie znajduje się ten ostatni;
  • znać działalność „Zawiszaków”;
  • rozumieć wpływ wychowania patriotycznego wyniesionego z domu na decyzje podejmowane przez dzieci-żołnierzy;
  • wiedzieć, w jakich strukturach podziemnych działali mali Powstańcy („Szare Szeregi”, Pułk „Baszta”, Harcerska Poczta Polowa);
  • wiedzieć, w jaki sposób młodzi konspiratorzy zdobywali doświadczenie;
  • orientować się w sytuacji społeczno-politycznej, w jakiej przyszło działać młodym konspiratorom;
  • umieć pracować z mapą i analizować różnego rodzaju źródła, w tym fotograficzne;
  • być świadomym trudu i poświęcenia małych żołnierzy w Powstaniu Warszawskim.
    
 • Środki dydaktyczne:
  • tabele,
  • zdjęcia,
  • artykuły,
  • mapa Polski,
  • plan Warszawy w okresie walk Powstania Warszawskiego i okupacji niemieckiej,
  • fragmenty filmów,
  • nożyczki i taśma klejąca.


UWAGA: Temat powinien być realizowany po lekcji wprowadzającej ogólne informacje o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Warszawskiego.
Poprzez przedstawienie zaangażowania w walkę rówieśników uczniów, a nawet dzieci, można będzie bardziej zaciekawić uczniów, odwołać się do ich emocji, pokazać, że również najmłodsze pokolenie zdolne jest do współodpowiedzialności za losy Ojczyzny i skłonić do refleksji nad dzisiejszym patriotyzmem. 


 • PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 1. Nauczyciel pyta uczniów, czy słyszeli o pomniku Małego Powstańca oraz czy wiedzą, co to była Harcerska Poczta Polowa. W krótkim wprowadzeniu opowiada, iż nawet małe dzieci brały udział w Powstaniu Warszawskim i ginęły za ojczyznę. Nauczyciel podaje także ogólne informacje o „Szarych Szeregach”, Zawiszakach” i Harcerskiej Poczcie Polowej.
   
 2. Prowadzący dzieli klasę na grupy i rozdaje materiały pomocnicze nr 1–8. Każda grupa ma za zadanie wybrać sekretarza, który będzie odpowiedzialny za pracę grupy– 20 min.
   
 3. Następnie uczniowie prezentują efekty pracy w grupach. W prezentacji na środku klasy może uczestniczyć zarówno cała grupa, jak i pojedynczy przedstawiciele. Każda grupa ma około 4–5 min. na przedstawienie pracy.
   
 4. Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje lekcję. W tym miejscu lekcji prezentacji dokonuje grupa przedstawiająca materiał pomocniczy o pomniku Małego Powstańca. Jej wystąpienie powinno stanowić zakończenie całości.   


 

 • Wykaz materiałów pomocniczych:

Mały sabotaż >
Przygotowania najmłodszych do Powstania >
Roznosiciele radości >
Dzieci pomagają Powstańcom i ludności Warszawy >
Najmłodsi sanitariusze i sanitariuszki >
Różne koleje losów młodych żołnierzy >
Wojenna poezja >
Pomnik Małego Powstańca >

 

 • UWAGA: Aby pobrać materiał pomocniczy, proszę kliknąć na tekst zaznaczony karminowym kolorem.

 

pobierz treść scenariusza w pliku doc >

 

close