A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

Wykład dziejów najnowszych ma pod wieloma względami szczególny charakter. Decyduje o tym już sam bezprecedensowy dramatyzm losów ludzi urodzonych w XX wieku. Narracja kształtowana przez historyków konfrontuje się wciąż z żywą pamięcią jej świadków i uczestników. Zdarzenia poznawane w szkole przeplatają się w świadomości młodych ludzi z przekazem rodzinnym – zwłaszcza między pokoleniem dziadków i wnuków. Dla młodego odbiorcy historia najnowsza jest okazją do nawiązania szczególnej więzi z przeszłością swojego kraju zapamiętaną przez miasto – jego ulice, parki i domy. Ślady historii dostępne są tu na wyciągnie ręki. Na fasadach warszawskich kamienic spotykamy pozostałości po bombardowaniach, a w kościołach tablice z nazwiskami bohaterów uratowanych od wyroku niepamięci.

 

  • Z myślą o aktywnym tropieniu śladów najnowszych dziejów Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało scenariusze lekcji dla uczniów starszych klas szkół podstawowych w łatwych do pobrania i użytkowania elektronicznych plikach tekstowych. Scenariusze są bardzo różnorodne pod względem tematyki i proponowanej formy realizacji. Pozwalają prześledzić polskie losy podczas II wojny światowej począwszy od Kampanii Wrześniowej, przez niemiecką i sowiecką okupację, Powstanie Warszawskie aż po wyjątkowo gorzki dla Polaków kres wojny. Atutem scenariuszy jest pokazywanie wielkich chwil historii z bezpośredniej, osobistej wręcz perspektywy.

 

  • W Muzeum Powstania Warszawskiego wszyscy świetnie znamy postać ośmioletniej Różyczki Goździewskiej i jej zdjęcie z kokardą na włosach i opaską Czerwonego Krzyża na ramieniu. Takich postaci i zdjęć w scenariuszach jest dużo. Przedstawiamy je, aby uczniowie mogli poczuć bliskość ze swoimi rówieśnikami, przejąć się ich trudnym życiem i docenić ich umiłowanie Ojczyzny. To właśnie losy konkretnych osób, nie anonimowych ofiar wojny, sprawiają, że uczniowie szybko przyswajają wiedzę historyczną, rodzi się w nich także współczucie i empatia dla drugiego człowieka.

 

  • Liczymy, że naszymi projektami lekcji zainteresują się nauczyciele i zechcą skorzystać z nich przy realizacji programu szkolnego lub podczas zajęć fakultatywnych. Ofertę tę kierujemy także do animatorów zajęć edukacyjnych w instytucjach kultury.

 

Jan Ołdakowski

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
 

close