A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
Scenariusze lekcji o POWSTANIU WARSZAWSKIM
dla szkół podstawowych

 

DO CZYTELNIKA

 

Wykład dziejów najnowszych ma pod wieloma względami szczególny charakter. Decyduje o tym już sam bezprecedensowy dramatyzm losów ludzi urodzonych w XX wieku. Narracja kształtowana przez historyków konfrontuje się wciąż z żywą pamięcią jej świadków i uczestników. Zdarzenia poznawane w szkole przeplatają się w świadomości młodych ludzi z przekazem rodzinnym – zwłaszcza między pokoleniem dziadków i wnuków. Dla młodego odbiorcy historia najnowsza jest okazją do nawiązania szczególnej więzi z przeszłością swojego kraju zapamiętaną przez miasto...

 więcej >

 

 

  • Scenariusze dla szóstej klasy szkoły podstawowej:

 

Konspiracja. Mały Sabotaż >

 

Akcje bojowe "Szarych Szeregów” >

 

Śladami batalionów "Zośka" i "Parasol" >

 

Dzieci walczącej stolicy. Powstanie Warszawskie w oczach najmłodszych >

 

Harcerska Poczta Polowa >

 

Barwa i broń. Uzbrojenie i umundurowanie w Powstaniu Warszawskim >

 

Polskie boje. Udział polskich formacji wojskowych na frontach II wojny światowej >

 

  • Ścieżki edukacyjne w Wirtualnym Muzeum Powstania Warszawskiego:

 

Sprawa polska w II wojnie światowej >

 

Bitwy Powstania >

 
La population civile pendant l’Insurrection de Varsovie - ścieżka w języku francuskim >

 

OD REDAKCJI

 

Powstanie Warszawskie zajmuje ważne miejsce w nauczaniu historii młodych Polaków. W najnowszej podstawie programowej dla szkół podstawowych zostało wymienione jako jeden z dwóch faktów II wojny światowej (obok agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku), które uczniowie powinni znać. Z pewnością Powstaniu Warszawskiemu warto poświęcić wiele czasu nie tylko z uwagi na historyczne znaczenie wydarzenia, ale także ze względu na wartości, takie jak: braterstwo, oddanie i służba na rzecz społeczeństwa, odpowiedzialność i umiłowanie ojczyzny.

więcej >

  

 

  • Scenariusze nagrodzone w konkursie CODN i MPW:

Mali Powstańcy i dzieci w służbie Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939–1945 >Najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego, lekcja dla liceum >Past Simple Tense – revision, lekcja na język angielski dla gimnazjum >

 

 

 

 

  • JEŻELI MASZ UWAGI I PYTANIA dotyczące prezentowanych scenariuszy prosimy o kontakt z Sekcją Dydaktyczną: scenariuszelekcji@1944.pl

 

 
 

 

 


Redakcja: Karol Mazur
Autorzy: Jolanta Błażejczyk, Anna Bosiacka, Ewa Ciosek, Grzegorz Czyż, Zenon Fajger, Michał Komuda, Karol Mazur, Maciej Podbielkowski, Inga Rusin, Agnieszka Zając
Redakcja językowa: Magdalena Szczepaniak-Czułba; Konsultacja dydaktyczna: Łukasz Michalski; Opracowanie graficzne: Julia Sielicka-Jastrzębska
Wydawca: Muzeum Powstania Warszawskiego / Warszawa 2011

close