A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English
  • SZKOŁA PODSTAWOWA

 

  • KLASA I (uczniowie w wieku sześciu lat)

1. Co to jest Muzeum Powstania Warszawskiego?
2. Symbole powstańcze i barwy narodowe

 

SZCZEGÓŁY >

 

  • KLASY II – IV

1. Symbole Polskiego Państwa Podziemnego
2. Jak zostałem konspiratorem?
3. Jak zostałem Powstańcem?
4. Jak zostałem „Zawiszakiem”?
5. Jak zostałem sanitariuszem/ Jak zostałam sanitariuszką?
6. Na ratunek Powstańcom
7. Powstańcze budowanie

 

SZCZEGÓŁY >

 

  • KLASY V- VI

1. Barwa i broń – lekcja o uzbrojeniu i umundurowaniu powstańczym
2. Dzieci walczącej stolicy
3. Harcerska poczta polowa
4. Kim byli? Poznajemy bohaterów Powstania
5. Konspiracja, Mały Sabotaż
6. Powstańczy dzień powszedni
7. Stolica w ruinach
8. Śladami batalionów „Zośka” i „Parasol”
9. Tworzymy gazetę powstańczą

 

SZCZEGÓŁY >

 

  • LICEA I GIMNAZJA

1. 63 dni niepodległej Polski
2. Akcje bojowe Powstania Warszawskiego
3. Barwa i broń, czyli o uzbrojeniu Powstańców
4. Bić się czy nie bić? – przyczyny i skutki Powstania Warszawskiego
5. Bohaterowie Powstania – sylwetki Powstańców
6. Dwa Powstania. Powstanie w warszawskim getcie 1943 i Powstanie Warszawskie 1944
7. Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim – lekcja problemowa o sytuacji cywilów
8. Poeci walczącej stolicy
9. Polska tradycja insurekcyjna
10. Polskie państwo podczas II wojny światowej
11. Powstanie w dzielnicach – przebieg działań militarnych w poszczególnych częściach Warszawy
12. Powstańcy po Powstaniu – PRL wobec żołnierzy i tradycji Polski Podziemnej
13. Powstańczy dzień powszedni – życie codzienne żołnierzy i ludności cywilnej w walczącej Warszawie
14. Sprawa Powstania Warszawskiego – międzynarodowy i polityczny kontekst wybuchu, przebiegu i konsekwencji Powstania Warszawskiego
15. Stolica w ruinach
16. Sztuka w czasach hekatomby – literatura, plastyka i fotografia powstańcza
17. Świadectwo czasów – pamiętnikarstwo, satyra i propaganda powstańcza

 

SZCZEGÓŁY >

 

close