A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

1. Symbole Polskiego Państwa Podziemnego
W trakcie lekcji uczniowie utrwalają sobie znaczenie symboli narodowych. Poznają znaki i terminy związane z Małym Sabotażem oraz walką konspiracyjną. Istotnym elementem lekcji jest wprowadzenie symboli powszechnych w Powstaniu: czerwono-białej opaski, czerwonego krzyża oraz lilijki harcerskiej.
Lekcja prowadzona jest metodą rozmowy nauczającej, uczniowie są aktywizowani poprzez gry skojarzeniowe oraz wykonywanie prac plastycznych.


2. Jak zostałem/am konspiratorem/konspiratorką
Uczniowie poznają podstawowe fakty dotyczące okupacji hitlerowskiej w Polsce. Aby zrozumieć, jak działały organizacje konspiracyjne, uczniowie sami stają się konspiratorami. Przybierają pseudonimy i uczą się szyfrować wiadomości. Dowiadują się także, w jaki sposób Polacy walczyli z okupantem i w jaki sposób przygotowywali się do powstania powszechnego.
Prowadzący stosuje metodę rozmowy nauczającej i pogadanki. Ważnym elementem jest także zabawa, będąca prostą grą symulacyjną.


3. Jak zostałem/am Powstańcem
Uczniowie zapoznają się z podstawowymi faktami dotyczącymi Powstania. Kim byli Powstańcy? Jak wyglądali? W jakich sytuacjach się znajdywali? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, klasa tworzy oddział powstańczy. W trakcie zajęć dowiadują się, kto wchodził w jego skład i jakich zasad Powstańcy mieli przestrzegać. Zwiedzanie ekspozycji w szyku oddziału powstańczego pozwala uczniom odnaleźć emocje i zachowania towarzyszące uczestnikom tamtych wydarzeń.
Metodami wiodącymi są tu rozmowa nauczająca, pogadanka oraz prosta zabawa symulacyjna.


4. Jak zostałem/am „Zawiszakiem”
Lekcja poświęcona harcerskiej poczcie polowej. Uczniowie dowiadują się, kto roznosił listy w czasie Powstania i poznają zasady obowiązujące w korespondencji powstańczej. Aby lepiej zrozumieć zadania łączników i ciążącą na nich odpowiedzialność, uczniowie wchodzą w ich rolę. Sami piszą lub rysują kartki oraz otrzymują zadanie ich dostarczenia. Z torbami pełnymi listów poznają na ekspozycji miejsca związane z harcerską pocztą.
Instruktor prowadzi rozmowę nauczającą, przechodzącą niekiedy w pogadankę lub krótki wykład. Zabawa w pisanie i dostarczanie kartek jest prostą grą symulacyjną. W podsumowaniu lekcji uczniowie mogą rozwiązać krzyżówkę.


5. Jak zostałem/am sanitariuszem/sanitariuszką
Głównym celem lekcji jest poznanie roli i zadań sanitariuszki. Uczniowie poznają skład apteczki pierwszej pomocy, a także organizują szpital powstańczy. Utrwalane są symbole związane z ratowaniem życia ludzkiego.
Metodą wiodącą jest prosta zabawa symulacyjna. W celu wprowadzenia w temat lekcji instruktor prowadzi rozmowę nauczającą, w razie potrzeby przechodzącą w pogadankę lub wykład.


6. Na ratunek Powstańcom
Lekcja poświęcona jest problemowi zrzutów alianckich. Uczniowie rozmawiają o tym, czego Powstańcom mogło brakować. Poznają terminy związane z tematem zajęć, takie jak zrzut, zasobnik, spadochron. Wybierając stosowne przedmioty, pakują zasobnik zrzutowy.
Instruktor wprowadza uczniów w temat lekcji poprzez rozmowę nauczającą. Ważnymi elementami zajęć są też zabawy ruchowe oraz gra decyzyjna. Dzieci mogą też rozwiązać krzyżówkę.


7. Powstańcze budowanie
Powstańcze barykady są pretekstem do rozmów na temat krajobrazu powstańczej Warszawy. Oglądając zdjęcia uczniowie dowiadują się, z czego budowane były barykady oraz zastanawiają się, jaka była ich funkcja. Poznają historię powstańczego wozu bojowego - „Kubusia”, a także inne powstańcze wynalazki.
Instruktor stosuje metodę rozmowy nauczającej. Korzysta z materiałów źródłowych. Uczniowie wykonują proste prace plastyczne.

 

8. „Zeszyt konspiratora” - warsztaty w Pracowni Konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego

Warsztaty historyczno-plastyczne dla uczniów ze szkół podstawowych z klas II-IV. Jest to cykl składający się z dwóch spotkań, podczas których dzieci dowiadują się jak wyglądało codzienne życie ich rówieśników w okupowanej Warszawie oraz poznają zasady konspiracji. Na pierwszym spotkaniu barwimy papier tradycyjnymi metodami, a na drugich zajęciach oprawiamy zeszyty w ozdobione papiery i wykonujemy pieczątki z symbolami Małego Sabotażu.

Zajęcia odbywają się w dwa kolejne czwartki o godzinie 9.30 i trwają ok. 1,5 godziny. Pracownia przyjmuje wtedy 1 grupę dzieci liczącą maksymalnie 20 uczniów.

Warsztaty prowadzone są w Pracowni Konserwacji MPW i nie obejmują wizyty uczniów na ekspozycji. Całkowity koszt zajęć wynosi 200 zł od grupy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacyjnym: 22 5397939.

 

close