A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

  • Lekcje muzealne odbywają się w godzinach 9.15, 11.15 i 13.15 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki dla szkół podstawowych oraz w poniedziałki, czwartki i piątki dla gimnazjalistów i licealistów. 

 

  • Szkoła Podstawowa

Aby zamówić zajęcia dla szkoły podstawowej, należy wypełnić stosowny formularz rezerwacji na stronie internetowej Muzeum i wysłać go drogą elektroniczną na muzealną skrzynkę pocztową, która automatycznie wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia; Przejdź do formularza rezerwacji >

 

Muzeum wyznaczy termin lekcji i w ciągu dwóch tygodni poinformuje o tym zamawiającego pocztą elektroniczną e-mail. Instytucja zamawiająca, która zaakceptuje zaproponowany termin, zobowiązana jest w celu skutecznego zarezerwowania tego terminu potwierdzić termin rezerwacji zajęć przy użyciu formularza potwierdzenia rezerwacji. Formularz ten po uzupełnieniu należy przesłać faksem na numer 22 539 79 71 w ciągu tygodnia od otrzymania od Muzeum informacji o wyznaczonym terminie. Brak potwierdzenia rezerwacji w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z lekcji muzealnej.

 

Pula lekcji jest ograniczona. W przypadku nieotrzymania terminu lekcji w ciągu dwóch tygodni, instytucja zamawiająca znajdzie się na liście rezerwowej, a termin zostanie jej przedstawiony później, kiedy zwolni się miejsce.


W przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu lekcji muzealnej prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą mailową na adres: lekcjemuzealne1@1944.pl > W takim przypadku instytucja zamawiająca zostanie wpisana na listę rezerwową. Podmiotom wpisanym na listę rezerwową zostanie – w miarę możliwości i posiadanych wolnych terminów – zaproponowany inny termin lekcji. Nowy termin zostanie przedstawiony przez Muzeum telefonicznie. Muzeum zastrzega sobie prawo do niezłożenia propozycji przeprowadzenia lekcji muzealnej w innym terminie z powodu braku wolnych terminów.

 

  • Gimnazja i Licea

Aby zamówić lekcje dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych, należy zadzwonić do Sekcji Dydaktycznej pod numer 22 539 79 39 albo 22 539 79 70.


Przy rezerwacji lekcji należy podać numer telefonu szkoły (instytucji), nazwę i numer szkoły (instytucji), klasę, liczbę uczestników zajęć oraz dane osoby zamawiającej (imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy). Rezerwację lekcji należy potwierdzić w ciągu siedmiu dni, wysyłając faksem stosowny formularz na numer 22 539 79 71. W przypadku braku potwierdzenia w terminie, rezerwacja zostanie anulowana. Pobierz formularz potwierdzenia rezerwacji >

 

  • Uwagi ogólne

Brak potwierdzenia rezerwacji w terminie 7 dni od wyznaczenia terminu będzie równoznaczne z rezygnacją z lekcji muzealnej. W przypadku niestawienia się uczniów po potwierdzeniu rezerwacji, jednostka zamawiająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 100 zł. Szkoła może zrezygnować z lekcji najpóźniej 10 dni roboczych przed lekcją.


Ze względu na duże zainteresowanie lekcjami muzealnymi jedna szkoła może w roku szkolnym zarezerwować najwyżej sześć terminów lekcji muzealnych. Prosimy, aby jedna klasa nie przychodziła więcej niż dwa razy w ciągu roku.


Lekcja zazwyczaj trwa 1 godzinę dla klas I szkoły podstawowej i około 1,5 godziny w przypadku pozostałych zajęć. Ze względu na warunki przestrzenne Muzeum liczba uczestników zajęć nie powinna przekraczać 25 osób.


Istnieje możliwość zgłaszania własnych propozycji tematów, które po konsultacji z Sekcją będą realizowane. Prowadzimy również zajęcia w języku angielskim.

 

  • Koszt lekcji wynosi 100 zł. (w przypadku grupy do 25 osób).


UWAGA! Prosimy nie łączyć klas i wybierać tematy odpowiednie do wieku uczniów.

close