A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi lekcje muzealne z historii i języka polskiego na różnych poziomach nauczania – od szkoły podstawowej po licea i inne szkoły ponadgimnazjalne. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników. Gwarantują solidną porcję wiedzy o dziejach Powstania Warszawskiego i okresie II wojny światowej w Polsce.

 

  • Lekcje prowadzone są: w oparciu o kontakt z „żywą historią” - eksponatami, fragmentami ekspozycji oraz we współpracy z Powstańcami, w łatwej, zapadającej w pamięć formie, z uwzględnieniem nowoczesnej metodyki, w tym gier dydaktycznych i innych form nauczania interaktywnego

 

  • REZERWACJA LEKCJI MUZEALNYCH.

 
Rezerwacja lekcji muzealnych na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 31 sierpnia 2015 roku. 

 

      dla szkół podstawowych - obowiązuje rejestracja internetowa, prosimy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną poniżej.

 

      dla szkół ponadpodstawowych - obowiązuje rezerwacja  telefoniczna na numery: 22 539 79 39 i 22 539 79 70.

    

      Przeczytaj: OPISY LEKCJI I KOSZTY >

 

  •  Instrukcja rejestracji na lekcje dla Szkół Podstawowych:
  1. Aby zamówić zajęcia, należy wypełnić formularz rezerwacji i wysłać go drogą elektroniczną poprzez kliknięcie na przycisk „wyślij” na muzealną skrzynkę pocztową, która automatycznie wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  2. Muzeum wyznaczy termin lekcji i w ciągu dwóch tygodni poinformuje o tym zamawiającego pocztą elektroniczną email. Instytucja zamawiająca, która zaakceptuje zaproponowany termin, zobowiązana jest do potwierdzenia go przy użyciu formularza potwierdzenia rezerwacji. Formularz ten po uzupełnieniu należy przesłać faksem na numer 22 539 79 71 w ciągu tygodnia od otrzymania od Muzeum informacji o wyznaczonym terminie. Brak potwierdzenia rezerwacji w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z lekcji muzealnej.
  3. Pula lekcji jest ograniczona. W przypadku nieotrzymania terminu lekcji w ciągu dwóch tygodni, instytucja zamawiająca znajdzie się na liście rezerwowej, a termin zostanie jej przedstawiony później, kiedy zwolni się miejsce.
  4. Jedna instytucja może zarezerwować maksymalnie 6 lekcji w ciągu roku szkolnego. Prosimy, aby jedna klasa nie przychodziła więcej niż 2 razy w ciągu roku.
  5. Przejdź do formularza rezerwacji >

 

 

close