A
A
A
szukaj
wersje językowe Polski English

 

1.   Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

 • Pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków, torebek. Laptopy można wnosić wyłącznie w ściśle przylegających pokrowcach;
 • Zakazu wnoszenia na teren czytelni wszelkich posiłków i napojów;
 • Zachowania ciszy;
 • Troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi materiałami, m. in. zakazu podkreślania i kalkowania, używania książek i czasopism, jako podkładek przy pisaniu itp.;
 • Zakazu wynoszenia udostępnianych materiałów poza czytelnię;
 • Zakazu korzystania z telefonów komórkowych;
 • Posiadania przy sobie ważnej karty czytelniczej lub biletu wstępu do Muzeum;
 • Odkładania na regały wykorzystanych czasopism i egzemplarzy z księgozbioru podręcznego;
 • Podporządkowania się zaleceniom i prośbom pracowników czytelni, Muzeum i ochrony oraz odnoszenia się do nich z szacunkiem;
 •  Okazania na żądanie pracownika ochrony lub pracownika czytelni posiadanych przy sobie materiałów;

 

2.   Czytelnik ma prawo:

 • Jednorazowo złożyć 5 rewersów;
 • Uzyskać pomoc pracownika czytelni w korzystaniu z dostępnych w czytelni komputerów;
 •  Korzystać z własnego laptopa;
 • Zamówić odpłatne wykonanie kserokopii materiałów ze zbiorów biblioteki Muzeum Powstania Warszawskiego. Zamówienie powyżej 100 stron będzie realizowane na następny dzień;
 •  Nie wykonuje się kserokopii z oryginałów dokumentów oraz egzemplarzy w złym stanie zachowania.


3.   Udostępnianie zasobu bibliotecznego:

 • Księgozbiór biblioteczny udostępnia się wyłącznie na terenie czytelni;
 • Pracownicy Muzeum mogą korzystać z zasobu bibliotecznego w pomieszczeniach służbowych, w których pracują;
 • Księgozbiór jest udostępniany przez wyznaczonego pracownika. Nie udostępnia się pozycji najcenniejszych (do 1945 r.);
 • Udostępnianie odbywa się na podstawie zamówienia, po uprzednim okazaniu przez korzystającego karty czytelnika. Zamówienie jest realizowane bezpośrednio po złożeniu;
 •  Na prośbę czytelnika z zamówionych książek może on korzystać w dniu następnym, jeśli z różnych powodów nie może czekać na zrealizowanie zamówienia w dniu jego złożenia;
 • Zamówione materiały w razie nie zgłoszenia się czytelnika w ciągu 2 dni są odsyłane do magazynu;
 • Zamawianie materiałów odbywa się na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów (obowiązuje podawanie wszystkich sygnatur);
 • Czas realizacji zamówienia – do 20 minut;
 • Rewersy można składać do godziny 16.00. Złożone po tej godzinie będą realizowane dnia następnego.


4.   Obowiązki pracownika kierującego czytelnią:

 • Udzielać wszelkich informacji o zasadach korzystania z czytelni;
 • Realizować zamówienia na pozycje biblioteczne;
 • Sprawdzić stan fizyczny udostępnianych książek i czasopism przed i po ich wykorzystaniu;
 •  Reagować na zachowanie osób przebywających w czytelni, a zakłócających spokój i naruszających regulamin korzystania z czytelni;
 •  Po wykorzystaniu pozycje biblioteczne odesłać do magazynu;
 •  Dbać o odpowiedni stan zasobu bibliotecznego i pomieszczenie czytelni.
 • Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelki powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie czytelni.

Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może spowodować utratę karty czytelnika.

 

close